Diagnozy dr Svetlany Masgutovej na turnusie w Mielnie

Diagnozy dr Svetlany Masgutovej na turnusie w Mielnie

 Nasza Pani Doktor Svetlana Masgutova zakończyła diagnozowanie na turnusie w Mielnie 

 Nasi podopieczni odnieśli wspaniałe sukcesy terapeutyczne co widać gołym okiem 

Pamiętajcie Praca na turnusie to tylko pół sukcesu – terapię należy kontynuować w domu według indywidualnego programu, aby zachować ciągłość leczenia 

Więcej informacji o metodzie znajdziecie na podstronie:
http://masgu.com/metoda/

 Pozdrawiamy ze słonecznego Mielna