Instruktorzy

terapeuci


Kowalewska Joanna

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/16/15 oraz MNRI-IL/7/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii,  ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI ®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych®

Kontakt:
tel. 607 699 179
email: joanna.kow@wp.pl

Joanna Kowalewska


Krasowska Anna

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/3/15 oraz MNRI-IL/3/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®. Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych cz I I II ®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Art-Kinezjologia®

Kontakt :
tel. 606 707 186; 46 874 88 88
email: ana@cyberia.pl


Gilewska Barbara

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/17/15 oraz MNRI-IL/5/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich terapii dr Swietłany Masgutowej i pracuje nimi codziennie od 13 lat. Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona. Od kilku lat Wolontariuszka w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym. Obecnie wykładowca w Kujawsko Pomorskiej Szknle Wyższej na studiach podyplomowych w Bydgoszczy. Ma uprawnienia do prowadzenia następujących szkoleń:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych cz I i cz II®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych cz I ®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®

Kontakt:
tel. 607 986 450
email: spesbw@gmail.com


Koczyk Małgorzata

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/6/15 oraz MNRI-IL/8/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr historii, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®-Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Mgr Małgorzata Koczyk prowadzi zajęcia na Podyplomowym Uzupełniającym Studium Terapii Logopedycznej oraz na Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Mgr Małgorzata Koczyk ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

Kontakt:
tel. 510 033 251
email: koczyk.centrum@gmail.com


Cieplińska Elżbieta

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/4/15 oraz MNRI-IL/4/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”. Posiada uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

Kontakt:
tel. 606 610 599
email: e-cieplinska@o2.pl


Renata Chodyko

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/11/15 oraz MNRI-IL/10/15  oraz MNRI/CORE-A/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Aktywnie pracuje nad redakcją artykułów i książek z zakresu programów MNRI®. Mgr Renata Chodyko ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja odruchów narodzin i po porodowych®

Kontakt:
tel. 602 326 109
email: rchodyko@o2.pl


Ogińska-Dutkiewicz Beata

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/1/15 oraz MNRI-IL/1/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeutą i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz ma uprawnienia do nauczania programu MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

Kontakt:
tel. 605 214 708
email: oginia@poczta.onet.pl


Lis Bernadetta

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/2/15 oraz MNRI-IL/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej. Posiada uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2 ®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia taktylna część 1 i 2®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat®

Kontakt:
tel. 502 389 937
email: asto@home.pl


Busz Teresa

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/5/15 oraz MNRI-IL/6/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy- specjalista w Programach MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI ®. Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych poziom 1 i 2 ®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia, MNRI® Parents Guide.

Kontakt:
tel. 507 157 459
email: teresa.busz@masgu.com