Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, 14-15 października 2017

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, 14-15 października 2017

 Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, część I.

Beata Ogińska Dutkiewicz  będzie szkoliła od jutra kolejnych, świetnych terapeutów  

Więcej informacji o szkoleniu: https://goo.gl/fwvubQ
Kalendarz szkoleń: https://goo.gl/cyixRF