Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutovej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”. Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Pozostałe terapie MNRI®:


Terapia NeuroTaktylna


Archetypy Rozwoju Ruchowego


Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów


Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych


Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.


Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy

 • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera

 • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia

 • przejawy zachowania agresywnego

 • emocjonalna niestabilność

 • problemy z koncentracją

 • dokuczające lęki i fobie

 • porażenie Mózgowe

 • zaburzenia mowy

 • zespół Downa

 • epilepsja

 • FAS