Aby uczestniczyć w wybranym szkoleniu...


należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres e-mail organizatora.

Formularz zgłoszeniowy


Szanowni Państwo,
Od marca 2018 r. obowiązują nowe ceny za szkolenia.  Dokładne informacje podane są przy opisie szkoleń.

Grupy zorganizowane chcące zrealizować szkolenie w innym terminie (grupa min 15 osób) lub w innym miejscu prosimy o kontakt

e-mail: elzbietamasgutow@gmail.com
nr tel.: 515-585-776

Terminy szkoleń MNRI® w 2018 roku.


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: Jolanta Gebreselassie
784 – 679 – 553
j.gebreselassie@ajp.edu.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Fundacja AMI
512-994-989
fundacja.ami@wp.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: CKZiU w Siedlcach
798 – 770 – 017
k.galecka@ckziu.siedlce.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Anna Krasowska
organizator: Anna Krasowska
ana@cyberia.pl


Integracja Odruchów Posturalnych i Dynamicznych cz. II

Elżbieta Cieplińska
organizator: Instytut Neurorozwoju i Sportu
501-630-110
kontakt@instytutns.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
                         ul. Prądzyńskiego 53
531-260-011
e.wilniewicz@spuniterra.pl


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


MNRI® IPET NeuroTaktylna Integracja

mgr Teresa Ewa Busz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
teresa.busz@masgu.com
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. II

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Instytut Neurorozwoju i Sportu
501-630-110
kontakt@instytutns.pl


Integracja odruchów ustno – twarzowych cz. I

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. II

Elżbieta Cieplińska
organizator: Katarzyna Błaszczyk
508-241-602
ksk.rehabilitacja@gmail.com


MNRI NeuroStrukturalna Integracja Odruchów

Instruktor: mgr Teresa Ewa Busz
Współprowadzący: mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com

Wymagania:
Student w Programach MNRI- umowa na IPET i realizacja co najmniej jednego IPET-u
Kurs MNRI®• Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II

Kurs MNRI® • NeuroTaktylna Integracja
Kurs MNRI® • Archetypy rozwoju ruchowego

I jeden z poniżej wymienionych kursów:
Kurs • MNRI® Odruchy stale
Kurs • MNRI® Proprioceptywna i kognitywna integracja odruchów
Kurs • MNRI® Wzrokowo- sluchowa intergracja odruchów
Kurs • MNRI® Odruchy ustno-twarzowe cz.1


Integracja odruchów ustno-twarzowych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Archetypy Rozwoju Ruchowego

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com

Wymagania:
Kurs MNRI®• Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II
Kurs MNRI® • NeuroTaktylna Integracja


Terapia NeuroTaktylna

Joanna Kowalewska
organizator: Katarzyna Błaszczyk
508 – 241 – 602
ksk.rehabilitacja@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna cz. II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. II

Anna Krasowska
organizator: Anna Krasowska
ana@cyberia.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna cz. II

Bernadetta Lis
organizator: CKZiU w Siedlcach
798 – 770 – 017
k.galecka@ckziu.siedlce.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II

Anna Krasowska
organizator: Anna Krasowska
ana@cyberia.pl


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Archetypy Rozwoju Ruchowego

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Fundacja AMI
512-994-989
fundacja.ami@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna (Terapia Taktylna)

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: CKZiU w Siedlcach
798 – 770 – 017
k.galecka@ckziu.siedlce.pl


Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Archetypy Rozwoju Ruchowego

Bernadetta Lis, Danuta Miśniak
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl

Wymagania:
Kurs MNRI®• Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II
Kurs MNRI® • NeuroTaktylna Integracja


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna cz. II

Bernadetta Lis

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów ustno – twarzowych

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: CKZiU w Siedlcach
798 – 770 – 017
k.galecka@ckziu.siedlce.pl


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska
607-986-450
spesbw@gmail.com
spesbialeblota@gmail.com


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna cz. II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl