Aby uczestniczyć w wybranym szkoleniu...


należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres e-mail organizatora.

Formularz zgłoszeniowy


Grupy zorganizowane chcące zrealizować szkolenie w innym terminie (grupa min 15 osób) lub w innym miejscu prosimy o kontakt

e-mail: elzbietamasgutow@gmail.com
nr tel.: 515-585-776

Terminy szkoleń MNRI® w 2017 roku.


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: Katarzyna Błaszczyk
508-241-602
ksk.rehabilitacja@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Terapia NeuroTaktylna

Anna Krasowska
organizator: Anna Krasowska
606 – 707 – 186
ana@cyberia.pl


Integracja odruchów ustno-twarzowych cz. II

Małgorzata Koczyk, Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: Joanna Pyra
668-667-347
kontakt@joannapyra.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów wzrokowo- słuchowych

Bernadetta Lis
organizator: Anna Bałucka
602-862-845
a.balucka@interia.pl

Terminy szkoleń MNRI® w 2018 roku.


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


MODUŁ ROZSZERZAJĄCY Terapia NeuroTaktylna II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
608 – 020 – 891
bar62a@wp.pl


Integracja odruchów ustno-twarzowych

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. II

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Archetypy Rozwoju Ruchowego

Bernadetta Lis, Danuta Miśniak
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Archetypy Rozwoju Ruchowego

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów ustno-twarzowych

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Terapia NeuroTaktylna

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


MNRI NeuroStrukturalna Integracja Odruchów

Instruktor: mgr Teresa Ewa Busz
Współprowadzący: mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II

Małgorzata Koczyk
organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju
510-033-251
koczyk.centrum@gmail.com


Integracja odruchów ustno-twarzowych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Terapia NeuroTaktylna cz. II

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Terapia NeuroTaktylna

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com


Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
537-252-101
asto@home.pl


Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
515-585-776
elzbietamasgutow@gmail.com