Aby uczestniczyć w wybranym szkoleniu...


należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres e-mail organizatora.

Formularz zgłoszeniowy


Grupy zorganizowane chcące zrealizować szkolenie w innym terminie (grupa min 15 osób) lub w innym miejscu prosimy o kontakt

e-mail: szkolenia@masgu.com
nr tel.: 515-585-776

Terminy szkoleń MNRI® w 2018 roku.


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Anna Krasowska
organizator: Anna Krasowska
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno – twarzowych poziom 1

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
szkolenia@masgu.com


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Fundacja AMI
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
szkolenia@masgu.com


MNRI Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów (poziom pogłębiony)

Dr Svetlana Masgutova oraz Bernadeta Lis
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com

UWAGA! Wymogiem jest ukończenie szkolenia z Terapii Neurotaktylnej poziom 1


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: CKZiU w Siedlcach
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Beata Ogińska-Dutkiewicz
organizator: Fundacja AMI
szkolenia@masgu.com


Archetypy rozwoju ruchowego

Bernadetta Lis oraz Danuta Miśniak
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com

Wymagania:
Kurs MNRI®• Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II

Kurs MNRI®• Terapia Neurotaktylna


Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I

Joanna Kowalewska
organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno – twarzowych poziom 1

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno – twarzowych poziom 2

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna poziom 2

Bernadetta Lis

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Beata Ogińska – Dutkiewicz

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Beata Ogińska – Dutkiewicz

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II

Joanna Kowalewska
organizator: CKZiU w Siedlcach
szkolenia@masgu.com


Repatterning i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Beata Ogińska – Dutkiewicz

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Barbara Gilewska
organizator: Centrum Terapeutyczne SPES
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno – twarzowych poziom 2

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom II

Joanna Kowalewska
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna

Elżbieta Cieplińska
organizator: Barbara Wojas
szkolenia@masgu.com


Terapia Neurotaktylna poziom 2

Bernadetta Lis
organizator: Ośrodek ASTO
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I

Beata Ogińska – Dutkiewicz

organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com


Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Elżbieta Cieplińska
organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
szkolenia@masgu.com