Rękawiczki Arteterapeutyczne

Rękawiczki Arteterapeutyczne

⚠ Już w sprzedaży ⚠ – 🧤 Rękawiczki Arteterapeutyczne 🧤

✋ Rozwój manualny ręki – odruch chwytny ręki na podstawie metody dr Svetlany Masgutovej ✋

🔝 Naturalne wzrastanie dziecka związane jest z przejściem poprzez określone fazy rozwojowe. Ręka przechodzi również swój rozwój. Jednym z elementów tego rozwoju jest odruch chwytny ręki opracowany przez dr Svetlanę Masgutovą. Każdy z odruchów posiada swoją reprezentację w mózgu i odpowiada za rozwój wielu funkcji psychofizycznych dziecka. Ważna jest kolejność kształtowania się faz i wariantów odruchu chwytnego ręki. Jeśli dziecko wykazuje deficyt w tym zakresie, powinniśmy wspomóc je poprzez pracę terapeutyczną lub arteterapeutyczną 🔝

Wspólnie z Fundacją EY rozpoczęliśmy 2 edycję Turnusów Terapeutycznych MNRI®

Wspólnie z Fundacją EY rozpoczęliśmy 2 edycję Turnusów Terapeutycznych MNRI®

💙 Wspólnie z Fundacją EY rozpoczęliśmy 2⃣ edycję turnusów terapeutycznych MNRI® dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej 💙

👶 Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z: 👶

✅ FASD,
✅ ADHD,
✅ opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym,
✅ autyzmem,
✅ spektrum autyzmu,
✅ zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.