Turnus Terapeutyczny MNRI® z fundacją EY, zapisy.

Turnus Terapeutyczny MNRI® z fundacją EY, zapisy.

💛 2⃣ edycja projektu dzięki partnerstwu z Fundacją EY 💛

Projekt jest dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z:

☑ FASD,
☑ ADHD,
☑ opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, ☑ autyzmem,
☑ spektrum autyzmu,
☑ zespołem Aspergera,
☑ specyficznymi trudnościami w nauce.