Książki polecane przez nasz Instytut

Dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i pacjentów

W polecanych przez nas książkach znajdziecie wiedzę i inspirację, które pomogą wam walczyć z przeciwnościami. Niezależnie od tego czy niesiecie pomoc, opiekujecie się kimś czy sami potrzebujecie pomocy – zrozumienie natury problemów i mechanizmów ich pokonywania jest bardzo ważne.

„PACE – Muzyka do Rytmizacji” to zbiór czterech (ostatni składa się z dwóch części) utworów muzycznych przygotowanych z myślą o ułatwieniu i udoskonaleniu wykonywania podstawowych ćwiczeń rytmizujących poprzez odpowiednią muzykę. Każda z czterech kompozycji odpowiada jednemu z czerech ćwiczeń rytmizujących „Gimnastyki Mózgu®”.

Wydawca: Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2005.
Czas trwania: 11 min. 27 sek.

Cena 21 zł

alfabetyczne-osemki

Format: A4, karton/folia.
Ilość stron: 4.

Cena 10,50 zł

Wydawca: Międzynarodowy Instytut NeuroKineziologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów

W prawie każdej polskiej szkole dysleksja to problem dotyczący 20 do 30 procent uczniów. Można więc z powodzeniem mówić o chorobie społecznej, w dodatku chorobie nie do końca rozumianej przez nauczycieli. Nic więc dziwnego, że na rynku czytelniczym pozycji dotyczących tej problematyki jest mnóstwo. Na tle tego natłoku książka Romana Warszewskiego ma znaczenie szczególne, przede wszystkim z uwagi na jej autentyzm. Najistotniejszym walorem tej książki jest to, że opowiada o osobistych przeżyciach autora. O jego upartej walce z dysleksją syna, walce ojca wypatrującego nadziei dla przyszłości swojego dziecka. Ojca do końca świadomego, że wcześniej stosowane metody okazały się zawodne, zaś dysfunkcje czynności manualnych i werbalnych u syna toczą się w obrębie struktur ośrodkowego układu nerwowego. W pokonaniu dysleksji syna autor zastosował metody mieszane, spośród których na plan pierwszy wybija się metoda Dennisona, niezwykle popularna w świecie zachodnim, a mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce. Niesie ona ze sobą- co niezwykle ważne- wyniki powtarzalne, czyli występujące u wszystkich osób poddanych działaniu odpowiednich ćwiczeń.

Autor: Roman Warszewski.
Wydawnictwo: Tower Press.
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2002.
ISBN 83-87342-53-X
119 stron, okładka miękka.

Cena 8,00 zł

Książka niedostępna

Biuletyn zawiera materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, której celem było zaprezentowanie łatwych i skutecznych sposobów radosnego uczenia się przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorami kolejnych rozdziałów są nauczyciele, psycholodzy i terapeuci, jak również wybitni specjaliści, m.in. dr Swietłanę Masgutową i dr Renate Wennekers, którzy w swojej pracy zajmują się pomocą dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

Autor: dr Swietłana Masgutowa, Wojciech Brejnak.
Wydawnictwo: Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2003.
ISSN 1234-9682

118 stron, okładka miękka.

Cena 8,00 zł

Książka jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą zastosowanie metody dr S. Masgutowej w nowej dziedzinie rehabilitacji, jaką jest kynoterapia-rehabilitacja z udziałem psa. Wychodząc z roli integracji odruchów w funkcjonowaniu człowieka przedstawia metody ich integracji, aby następnie pokazać ćwiczenia z udziałem psa wykorzystujące w praktyce teoretyczne podstawy rehabilitacji. Opisy ćwiczeń uzupełniają zdjęcia z turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki połączeniu teorii i praktyki książka może pełnić rolę podręcznika dla kynoterapeutów, oraz rehabilitantów i lekarzy. Zainteresuje także rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Autor: Hanna Wojciechowska, Swietłana Masgutowa.
Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa-Bydgoszcz 2006.
ISBN 83-89370-41-7
132 stron, okładka twarda.

Cena 21,00 zł

Książka niedostępna

Unikalny, trójwymiarowy przewodnik pokazujący tydzień po tygodniu rozwój i zachowanie dziecka w łonie matki. Ta rewelacyjna książka jest „oknem” do świata wewnątrz płodowego. Dzięki nowoczesnym technikom trój- i czterowymiarowego skanowania ukazuje rozwój i zachowanie się płodów. Możecie teraz Państwo zobaczyć jak rozwija się nienarodzone dziecko – na waszych oczach rośnie, przybiera na wadze, rosną mu paznokcie i włosy. Zobaczycie również jak się śmieje, złości, ziewa, ssie kciuka i wszystkiego dotyka, jak wchodzi w kontakt ze swoim środowiskiem Ta nowatorska książka dzięki unikalnym zdjęciom utwierdzi Was w wierze w piękno nowego życia. Pozwoli docenić i szanować różnorodność zachowań. Odkryje to, co do tej pory było życiową tajemnicą nienarodzonych jeszcze dzieci.

Autor: Profesor Stuart Cambell.
Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006.
ISBN 83-60761-00-0
112 stron, okładka twarda.

Cena 20, 00 zł

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera.

Książka zawiera materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP. Kolejne rozdziały obejmują wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny Neurokinezjologii, m.in. dr Swietłany Masgutowej, prof. Ludwiki Sadowskiej, prof. Joanny Kruk-Lasockiej, dr Anny Regner.

Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006.
ISBN 83-89370-38-7
188 stron, okładka miękka.

Cena 12,00 zł

Książka niedostępna

Książka zawiera materiały z konferencji naukowej poświęconej Nowoczesnym metodom stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem. Wybitni specjaliści, którzy w swojej pracy zajmują się pomocą dzieciom z zaburzeniami rozwoju, w kolejnych rozdziałach dzielą się z czytelnikiem swoimi doświadczeniami. Książka stanowi niezwykły podręcznik nie tylko dla terapeutów i nauczycieli, ale również dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i autyzmem.

Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa-Szczecin 2006.
ISBN 83-89370-42-5
290 stron, okładka miękka.

Cena 15,00 zł

Nieinwazyjne metody rozwiązywania problemów związanych z uczenie się i zachowaniem. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, rodziców, terapeutów, oraz profesjonalistów, którzy chcą pomóc dziecku w jego uczeniu się i zachowaniu metodami nieinwazyjnej korekcji odruchów niemowlęcych. Przedstawia analizę prymitywnych i posturalnych odruchów i ich wpływ na rozwój dziecka. Zabezpieczenie fizycznej bazy dla rozwoju dziecka pozwala na sukces w jego uczeniu się. Uczenie się oparte na takiej koncepcji jest efektywne i pozwala dziecku rozwijać się prawidłowo.

Autor: Sally Goddard.
Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2004.
ISBN 83-89370-29-8
213 stron, okładka twarda.

Cena 50,00 zł

Książka „Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej” napisana przez Swietłanę Masgutową i Annę Regner wychodzi naprzeciw programom obecnie realizowanym w Polsce, związanym z wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie. Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostały podstawy anatomii, funkcji, dynamiki oraz uwarunkowań związanych z rozwojem mowy dziecka. W części praktycznej wyczerpująco zostały przedstawione problemy postępowania rehabilitacyjno-stymulującego zapobieganiu, jak i leczeniu zaburzeń rozwoju mowy dziecka. Bogato ilustrowane ćwiczenia ułatwią stosowanie proponowanej terapii zarówno rodzicom, jak i terapeutom. Autorki książki proponują nowe ujęcie koncepcji wczesnego diagnozowania i ćwiczeń usprawniających, z zastosowaniem nieinwazyjnej stymulacji rozwoju, uwzględniając strukturę oraz pierwotną motorykę układu ustno-twarzowego. Książka skierowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również praktykujących logopedów, rehabilitantów, lekarzy i fizjoterapeutów, a także członków rodzin, na których spada ciężar opieki domowej.

Wrocław 2009 (dodruk 2014), wydanie 1, format 210 x 290, objętość 168 str., oprawa miękka

Cena 60,00 zł

Istotna rola zabawy, dźwięku i muzyki, radość, która trwa całe życie zostały po raz pierwszy przedstawione w tej wspaniale napisanej historii i syntezie badań naukowych. Biolog i pedagog, Carla Hannaford w cudowny sposób podkreśla, że to co instynktownie przeczuwamy może uzdrowić nasza rodzinę i nas samych. Je niesamowite przemyślenia i wskazówki będą natychmiastową i jakże cenna pomocą dla osób w każdym wieku, które gotowe są głębiej połączyć się z pełnym potencjałem serca dziecka i zacząć znowu bawić się, dla własnego dobra.

Autor: dr Carla Hannaford.
Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2004.
ISBN 83-89370-12-3
200 stron, okładka miękka.

Cena: 10,00 zł

Numer rachunku do przedpłaty


47 2030 0045 1110 0000 0410 1680
Bank BGŻ S.A.

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
ul. Leśna 1 bc
02-840 Warszawa

.


Formularz z zamówieniem

*
*