Metoda MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Program MNRI ® składa się z dwóch głównych aspektów:

– diagnozy schematów pierwotnych ruchów i odruchów
– korekcji, usprawnienia i integracja układu ruchu pierwotnego


Program

Program realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:

  • sensomotoryczny – dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego”
  • schematów odruchów z motoryką intencjonalną
  • schematów odruchów z nawykami motorycznymi
  • sfery ruchowej i procesów poznawczych

Koncepcja

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka. Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:

  • stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów
  • przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi
  • oraz reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe

Możliwości i badania

Integracja odruchów proponuje wyjątkowe możliwości wsparcia procesu usprawniania poprzez aktywizację genetycznej pamięci o charakterze pierwotnego schematu ruchowego. Obecnie prowadzone są badania wpływu metody MNRI® na mechanizmy plastyczności mózgu z wykorzystaniem najnowszej nieinwazyjnej technologii . Instytut pracuje nas dalszym kreowaniem programów wykorzystujących zasoby motoryki, umożliwiających stabilniejsze, szybsze usprawnienia rozwoju ruchowego i poznawczego w nawet najbardziej poważnych przypadkach deficytów psychoruchowych.


Rezultaty na turnusach rehabilitacyjnych

Metoda MNRI® i diagnoza odruchów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród specjalistów. Znaczne rezultaty zostały osiągnięte w trakcie pracy z dziećmi na międzynarodowych turnusach rehabilitacyjnych dla osób z wyzwaniami rozwojowymi w Polsce, USA i Kanadzie, opartych na implikacji programu MNRI®.

dzieci_86127065


Program MNRI® oficjalne wspierany ze strony poniższych instytucji: