Jeśli chcesz wzbogacić swój warsztat o nowe metody pracy, proponujemy Tobie szkolenia w zakresie następujących programów MNRI®:

Terapia NeoruTaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutowej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Poziom II terapii neurotaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Cele kursu: Uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozowju.
W przypadku poziomu II wymogiem jest ukończenie Terapii Taktylnej poziom I.

Plan szkolenia Terapia Taktylna Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego:

 1. Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 5. Skóra i propriocepcja
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce
 9. Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej
 11. Kroki Terapii Taktylnej

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Plan szkolenia kursu rozwijającego Terapia Taktylna Integracja Odruchów poziom II:

 1. Zaburzenia czucia dotykowego- przypomnienie technik pracy ze szkolenia Terapii Taktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową.
 2.  Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:- techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
  – techniki pracy z receptorami Golgiego
  – techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
  – techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament.
 3.  Techniki pracy z receptorami ręki i stopy. 
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy.

Przebieg kursów: każdy poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)
Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.

Plan szkolenia „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” część I

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej.
 2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana.
 3. Odruchy a mechanizmy obronne.
 4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona.
 5. Motoryka i jej komponenty.
 6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej.
 7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 • Odruch chwytny Robinsona
 • Odruch podciągania rąk
 • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
 • Odruch stopy Babińskiego
 • Odruch ochrony ścięgien stóp
 • Asymetryczny toniczny odruch szyi
 • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
 • Odruch więzi.

Plan szkolenia „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” część II

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
 • odruch chodu automatycznego Thomasa.
 • odruch pełzania Bauera
 • odruch Moro
 • odruch podparcia rąk
 • odruch Landaua
 • odruch wzlotu i lądowania
 • odruch orientacyjny Pawłowa
 • odruch prostowania tułowia
 • odruch Symetryczny toniczny szyi
 • odruch grzbietowy Galanta
 • odruch Pereza
 • odruch błędnikowy toniczny
 1. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 2. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursu: składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.
W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.
Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część I i II.

Program szkolenia „Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych” poziom I

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Program szkolenia „Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych” poziom II

Wkrótce…

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

Przebieg kursów:

I poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych), II poziom trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego. Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.

Program kursu Archetypy Rozwoju Ruchowego

 1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
 2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
 3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
 4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
 5. Schematy ruchów archetypowych
  a)    Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn
  b)    Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe
  c)    Wertykalny wyprost tułowia
  d)    Lateralne zgięcie i wyprost tułowia
  e)    Ruch homologiczny (obustronny)
  f)    Ruch homolateralny / jednostronny
  g)    Ruch kontralateralny / naprzemienny
  h)    Ruch intencjonalny / zamierzony
 6. Struktura schematu
 7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
 8. Zadania schematu
 9. Wpływ na rozwój odruchów
 10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące
  a)    Modalność sensoryczna
  b)    Modalność sensoryczno-motoryczna
  c)    Modalność motoryczna

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Przebieg kursu: szkolenie trwa 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”. Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.

Program szkolenia „Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych”

 1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg dr  S.Masgutowej
 2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie oczu, uszu
 4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
 5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
 7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną 
 8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej:

Porażenia mózgowe

Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne

Zachowania agresywne

Lęki i fobie

Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym

Dzieci z trudnościami w nauce

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

 1. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 2. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 3. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo -Słuchowych

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursu: szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych metodą S. Masgutowej jako ponowne kształtowanie, tworzenie schematu i integrację Odruchów jest większą częścią Metody MNRI®.

Wyniki badań klinicznych i obserwacji w ramach tego Programu pokazują wyjątkową skuteczność w stosowaniu procedur korekcyjnych w pracy z schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, w celu polepszenia jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Celem programu jest na usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Wymogiem jest uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.

Program szkolenia „Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna”

 1. Początki naukowe Metody MNRI®
 2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym
 3. Podstawowe schematy odruchów
 4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych
  i patologicznych.
 5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:
 • sensoryczno-motoryczną integrację,
 • dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”,
 • koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje),
 • ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów,
 • integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego,
  poprawę ogólnej dynamiki ruchowej.

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursu: szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.