Artykuł: Wpływ technik MNRI na pozytywne zmiany w QEEG. dr L. Koberda. mgr K.Nowak


Artykuł: Neurofizjologiczne aspekty Terapii NeuroTaktylnej programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów MNRI według dr S. Masgutowej, mgr Katarzyna Nowak


Artykuł: Terapia NeuroTaktylna część II, mgr Joanna Rybacka


Artykuł: Terapia NeuroTaktylna część I, mgr Joanna Rybacka


Artykuł: Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów, mgr Joanna Rybacka


Korzystny wpływ programu Integracji Neurosensomotorycznej na dzieci z zespołem Downa.


Wpływ rehabilitacji przeprowadzonej przy użyciu metody MNRI ® u dzieci z porażeniem mózgowym.


Wpływ metody MNRI® na układ immonologiczny w trakcie leczenia chorób układu oddechowego.


Nowy paradygmat leczenia zaburzeń odruchów integracji u dzieci z autyzmem.


Wyniki badań EEG u dzieci z porażeniem mózgowym przed i po terapii metodą MNRI®.


Metoda MNRI® u dzieci z porażeniem mózgowym.


Przypadek Nikoli Michalskiej.


Postęp w rozwoju u dzieci z alergią i dysleksją.