Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Terapia stosowana jest w celu integracji wzorców ruchowych dysfunkcyjnych i nieproduktywnych. Celem jest normalizacja prawidłowej dynamiki ruchowej i napięcia mięśniowego oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Pozostałe terapie MNRI®:


Terapia NeuroTaktylna


Archetypy Rozwoju Ruchowego


Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów


Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych


Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.


Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy

 • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera

 • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia

 • przejawy zachowania agresywnego

 • emocjonalna niestabilność

 • problemy z koncentracją

 • dokuczające lęki i fobie

 • porażenie Mózgowe

 • zaburzenia mowy

 • zespół Downa

 • epilepsja

 • FAS