Archetypy Rozwoju Ruchowego

Cena – 670 zł

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego. Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Program kursu - Archetypy Rozwoju Ruchowego

 1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
 2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
 3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
 4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
 5. Schematy ruchów archetypowych
  a)    Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn
  b)    Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe
  c)    Wertykalny wyprost tułowia
  d)    Lateralne zgięcie i wyprost tułowia
  e)    Ruch homologiczny (obustronny)
  f)    Ruch homolateralny / jednostronny
  g)    Ruch kontralateralny / naprzemienny
  h)    Ruch intencjonalny / zamierzony
 6. Struktura schematu
 7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
 8. Zadania schematu
 9. Wpływ na rozwój odruchów
 10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące
  a)    Modalność sensoryczna
  b)    Modalność sensoryczno-motoryczna
  c)    Modalność motoryczna

Przebieg kursu

Przebieg kursu: szkolenie trwa 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cel kursu

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wykorzystanie terapii

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi

 • autyzmem

 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.