Archetypy Rozwoju Ruchowego

Cena – 690 zł

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego. Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Program kursu - Archetypy Rozwoju Ruchowego

 1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
 2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
 3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
 4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
 5. Schematy ruchów archetypowych
  a)    Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn
  b)    Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe
  c)    Wertykalny wyprost tułowia
  d)    Lateralne zgięcie i wyprost tułowia
  e)    Ruch homologiczny (obustronny)
  f)    Ruch homolateralny / jednostronny
  g)    Ruch kontralateralny / naprzemienny
  h)    Ruch intencjonalny / zamierzony
 6. Struktura schematu
 7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
 8. Zadania schematu
 9. Wpływ na rozwój odruchów
 10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące
  a)    Modalność sensoryczna
  b)    Modalność sensoryczno-motoryczna
  c)    Modalność motoryczna

Przebieg kursu

Przebieg kursu: szkolenie trwa 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cel kursu

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wykorzystanie terapii

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi

 • autyzmem

 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:
● Kurs MNRI® Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II
● Kurs MNRI® NeuroTaktylna Integracja