Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych:

Część I – 800 zł
Część II – 800 zł

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Część I

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
 2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana
 3. Odruchy a mechanizmy obronne
 4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona
 5. Motoryka i jej komponenty
 6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej
 7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  • Odruch chwytny Robinsona
  • Odruch podciągania rąk
  • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
  • Odruch stopy Babińskiego
  • Odruch ochrony ścięgien stóp
  • Asymetryczny toniczny odruch szyi
  • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
  • Odruch więzi

Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Część II

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
  • odruch chodu automatycznego Thomasa.
  • odruch pełzania Bauera
  • odruch Moro
  • odruch podparcia rąk
  • odruch Landaua
  • odruch wzlotu i lądowania
  • odruch orientacyjny Pawłowa
  • odruch prostowania tułowia
  • odruch Symetryczny toniczny szyi
  • odruch grzbietowy Galanta
  • odruch Pereza
  • odruch błędnikowy toniczny
 4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cel kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

Wykorzystanie terapii

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi

 • autyzmem

 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • ADHD, ADD

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.