Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych:

Cena – 820 zł

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych metodą S. Masgutowej jako ponowne kształtowanie, tworzenie schematu i integrację Odruchów jest większą częścią Metody MNRI®.

Wyniki badań klinicznych i obserwacji w ramach tego Programu pokazują wyjątkową skuteczność w stosowaniu procedur korekcyjnych w pracy z schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, w celu polepszenia jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Program szkolenia - Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna

 1. Początki naukowe Metody MNRI®
 2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym
 3. Podstawowe schematy odruchów
 4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych
  i patologicznych
 5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:
  • sensoryczno-motoryczną integrację
  • dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”
  • koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej
  • eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje)
  • ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej
  • integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów
  • integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego
   poprawę ogólnej dynamiki ruchowej

Przebieg kursu

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cel kursu

Celem programu jest na usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami.

Wykorzystanie terapii

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi

 • autyzmem

 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Wymogiem jest uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.