Program MNRI®

został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie. Skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
 • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
 • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
 • przejawy zachowania agresywnego
 • emocjonalna niestabilność
 • problemy z koncentracją
 • dokuczające lęki i fobie
 • porażenie Mózgowe
 • zaburzenia mowy
 • zespół Downa
 • epilepsja
 • FAS


TERAPIA NEUROTAKTYLNA

terapia-taktylna_61045581Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutovej. Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutovej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.


ARCHETYPY ROZWOJU RUCHOWEGO

archetypy_61045550Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego. Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.


NEUROSTRUKTURALNA INTEGRACJA SCHEMATÓW ODRUCHÓW

integracja_61045576Integracja odruchów wg dr Svetlany Masgutovej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO-TWARZOWYCH

integracja_37149633Stymulacja rozwoju mowy przeznaczona jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.


INTEGRACJA ODRUCHÓW WZROKOWO-SŁUCHOWYCH

integracje_70569925Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutovej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”. Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.
Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.


REPATTERNING I INTEGRACJA ODRUCHÓW DYSFUNKCJONALNYCH I PATOLOGICZNYCH

repattering_61045567Terapia stosowana jest w celu integracji wzorców ruchowych dysfunkcyjnych i nieproduktywnych. Celem jest normalizacja prawidłowej dynamiki ruchowej i napięcia mięśniowego oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu.