Turnus rehabilitacyjny, </br>11-15 grudnia 2017, </br>Warszawa

Turnus rehabilitacyjny,
11-15 grudnia 2017,
Warszawa

 Turnus rehabilitacyjny 11-15 grudnia 2017 r. 

Zdjęcia z turnusu poniżej: