Wyjazdowy turnus rehabilitacyjny w Mielnie trwają łącznie 14 dni. Plan dnia przypomina program turnusów stacjonarnych i obejmuje 6 godzin terapii (50 min. każda).

  • Terapia Neurostrukturalna
  • Repatterning i Odruchy Dysfunkcjonalne i Patologiczne
  • Archetypy Rozwoju Ruchowego
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych
  • Arteterapia / Integracja układu przedsionkowego
  • Terapia NeuroTaktylna

Przyjazd w niedziele wieczorem; od poniedziałku do soboty zajęcia terapeutyczne; niedziela dniem wolnym od zajęć; od poniedziałku do piątku zajęcia; sobota po śniadaniu wyjazd.

Program turnusów obejmuje również szkolenia i treningi dla rodziców, umożliwiając zdobycie doświadczeń w pracy z własnym dzieckiem/dorosłym i pozwalające na kontynuację terapii w warunkach domowych. Z tego względu zachęcamy aby rodzice/opiekunowie brali udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Rodzice/opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne, zestaw ćwiczeń/pracę domową.

Turnus odbywa się w Ośrodku Wypoczynkowym Syrena w Mielnie koło Koszalina przy ul. Piastów 10.

*zapewniany nocleg i wyżywienie dla uczestnika i opiekuna.