Stacjonarny turnus rehabilitacyjny we Wrocławiu trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W ramach każdego turnusu pacjent otrzymuje 6 godzin codziennej terapii (50 min. każda).

  • Terapia Neurostrukturalna
  • Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
  • Archetypy Rozwoju Ruchowego
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych
  • Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
  • Terapia NeuroTaktylna

Program turnusów obejmuje również szkolenia i treningi dla rodziców, umożliwiając zdobycie doświadczeń w pracy z własnym dzieckiem/dorosłym i pozwalające na kontynuację terapii w warunkach domowych. Z tego względu zachęcamy aby rodzice/opiekunowie brali udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Rodzice/opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne, zestaw ćwiczeń/pracę domową.

Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

*nocleg i wyżywienie we własnym zakresie