Badania

Badania wpływu metody MNRI® 2016 – 2018

Drodzy Rodzice i nasi Podopieczni, …

… fundacja Masgutova (USA) i Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej informują o planowanych badaniach w latach 2016-2018, które odbędą się podczas konferencji rodzinnych w USA oraz w trakcie trwania turnusów rehabilitacyjnych w Polsce.

Podstawowym celem planowanych badań jest ogólny wpływ Metody MNRI® na stres, plastyczność, dynamikę neuro-rozwoju i neuro-funkcjonowanie zarówno u dzieci jak i dorosłych.

W USA stronę naukową nadzorują dr Svetlana Masgutova i dr Lucas Koberda oraz osoby koordynujące badania, czyli Tina Marks i naukowy konsultant dr Patty Schakleford. W Polsce odpowiedzialne za badania są mgr Katarzyna Nowak oraz mgr Teresa Busz.

 Naszym celem jest rozwój metody MNRI ® na świecie.

Cel badań

Badania mają na celu pokazać jak bardzo skuteczna jest metoda, że warto ją rozwijać i doskonalić.

W 2016-2018 roku planujemy badania psychologiczne, neurologiczne, mapowanie mózgu, badanie neurotransmiterów i krwi.

Podczas zajęć nasi wyspecjalizowani terapeuci będą pracować metodą MNRI® w celu poprawy integracji odruchów. Program neuro-sensomotorycznej integracja odruchów i praca z hormonami stresu ma za zadanie wpłynąć na poprawę ruchowej i poznawczo-behawioralnej sfery działania i funkcjonowania oraz rozwoju językowego i systemu neuroimmunologicznego.

W styczniu w 2016 roku w USA rozpoczęła się pierwsza faza badań.

Kategorie badań

Na stronie internetowej będą na bieżąco publikowane informacje dotyczące badań (NEIRB) w kilku kategoriach.

I

Wpływ metody MNRI® na pacjentów podczas konferencji rodzinnych w USA oraz turnusów rehabilitacyjnych w Polsce

I

Wpływ metody MNRI® na neuro-rozwój u dziecka

I

Efekty metody MNRI® podczas pracy ze stresem

I

Efekty uzyskiwane dzięki metodzie MNRI® podczas nauki, pod względem poprawy umiejętności i zdolności w uczeniu się.

Gdzie odbywają się badania?

Stany Zjednoczone – Kalifornia, Floryda

Konferencje rodzinne w USA 2017

San Diego, California, 12.01-21.01

Orlando, Florida, 30.01-08.02

Bloomington, Minesota, 22.06-01.07

Orlando, Florida, 10.07-19.07

Polska

Turnusy rehabilitacyjne w Polsce 2017

informacje wkrótce

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej