Kolejny weekend szkoleniowy za Nami 

 Nasz Instruktor – Elżbieta Cieplińska poprowadziła 3 dniowy kurs – Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych, który składał się z części teoretycznej i praktycznej – stanowił ogólnie 32 godziny dydaktyczne 

Celem programu jest usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne szkolenia  Poniżej link do kalendarza kursów:
https://masgu.com/kalendarz-kursow/ 

Z kim się widzimy