Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne w Krakowie

Wyjazdowy turnus rehabilitacyjny w Krakowie podobnie, jak turnus stacjonarny odbywa się w dniach roboczych, przez pięć dni w tygodniu.

Każdego dnia pacjent otrzymuje 6 godzin terapii
(50 min. każda).
Z

Terapia Neurostrukturalna

Z

Repatterning i Odruchy Dysfunkcjonalne i Patologiczna

Z

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Z

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Z

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Z

Terapia Neurotaktylna

Dodatkowo program turnusów obejmuje

Bardzo ważne jest, aby rodzic kontynuował pracę ze swoim dzieckiem po turnusie. Z tego względu zachęcamy aby rodzice/opiekunowie brali udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Aby zapewnić niezbędne narzędzia do samodzielnej pracy program turnusów obejmuje:

Z

Szkolenia i treningi dla rodziców

Z

Materiały edukacyjne

Z

Zestaw ćwiczeń / pracę domową

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00–15:00

*nocleg i wyżywienie we własnym zakresie

Miejsce i rezerwacje

Turnus odbywa się w Hotelu Vinci w Modlniczce koło Krakowa przy ul. Kasztanowej 25.

W celu ewentualnej rezerwacji noclegu proszę o bezpośredni kontakt z hotelem pod numerem telefonu (12) 378-44-00.

www.vincihotel.pl

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej