Svetlana Masgutova

Doktor psychologii rozwojowej i edukacyjnej, dyrektor Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej (Polska) oraz Svetlana Masgutova Educational InstituteT for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration (USA). Absolwentka Instytutu Psychologii Ogólnej i Rozwojowej Rosyjskiej Akademii Edukacji. Doktorat z zakresu psychologii rozwojowej. Jest autorką ponad 100 prac naukowo-praktycznych.

Dr Masgutova jest twórcą nowego interdyscyplinarnego programu – neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów niemowlęcych i stałych. Z jej doświadczeń korzystają specjaliści w 40 krajach na świecie. Za skuteczną pracę i entuzjazm otrzymała 12 nagród i wyróżnień uniwersyteckich i Rosyjskiej Akademii Edukacji. W 1996 roku została uhonorowana międzynarodową nagrodą Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych.

W roku 2007 jej publikacja „You Are a Winner – Trauma Recovery – A New Choice Through Natural Developmental Movement”, otrzymała stanową nagrodę (USA) „Iowa 2007″ wydawnictwa 1st World Publishing. W 2008 roku została wyróżniona za wyjątkowe osiągnięcia w latach 2007-2008 przez Madison Who’s Who” (USA). Dzięki skuteczności jej programów w USA i Kanadzie powstały organizacje rodziców dzieci z wyzwaniami (ponad 700 osób) oraz specjalistów fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, specjalistów od SI, biofeedback, terapii słuchu i wzroku, lekarzy.

Dr Svetlana Masgutova jest aktywnym wykładowcą na uniwersytetach i akademiach edukacyjnych i medycznych. Współpracuje z kilkoma Fundacjami na rzecz dzieci, sponsoruje i wspiera naukowe konferencje i imprezy skierowane na pomoc dzieciom w Polsce, USA i Kanadzie.

Prywatnie jest osobą pełną ciepła i miłości, z ogromną pasją i zaangażowaniem zajmującą się wspieraniem rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Motto jej życia: „Prawdziwa miłość – to aktywna miłość, która uczy kreować szacunek i daje narzędzia do budowania szczęścia”