Szkolenia i kursy MNRI®

MNRI® Terapia NeuroTaktylna​

Terapia Neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
MNRI® Terapia Neurotaktylna

Więcej o Terapii NeuroTaktylnej

Terapia Neurotaktylna współdziała z Neurosensoryczna integracją odruchów dr Svetlany Masgutowej.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Poziom II terapii taktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Cennik - wymagania wstępne - program

Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)

Czas trwania: 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wymagania:
  • Brak wymagań wstępnych
Cena: 1259 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.

Terapia NeuroTaktylna, integracja motoryki pierwotnej i odruchów (poziom 2)

Czas trwania: 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wymagania:
  • MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1)
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 2)
Cena: 1700 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
MNRI® Terapia Neurotaktylna

Cele kursu

Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele.

Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
Porażeniami mózgowymi
Nadpobudliwością psychoruchową
Autyzmem
Trudnościami w nauce, dysleksją
Zachowaniami agresywnymi
ADHD, ADD
Lękami i fobiami
Zaburzeniami mowy
Opóźnieniami w rozwoju umysłowym
Zaburzeniami integracji sensorycznej
MNRI® Terapia Neurotaktylna

Dla kogo jest ten kurs?

Nasze szkolenie z terapii neurotaktylnej jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia rozwoju sensorycznego i neurologicznego.
Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla:
Terapeutów
Rehabilitantów
Fizjoterapeutów
Logopedów
Psychologów
Nauczycieli
Masażystów
Rodziców
Osób pracujących nad wspomaganiem rozowju
Szkolenia i kursy MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​
Szkolenie
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​
Szkolenie
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved