Terapia Neurotaktylna

Szkolenie Terapia NeuroTaktylna

Ceny:

Terapia NeuroTaktylna (poziom 1)  – 1259 zł

Terapia NeuroTaktylna, integracja motoryki pierwotnej i odruchów (poziom 2) – 1700 zł

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutowej.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Poziom II terapii taktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Program szkolenia - Terapia NeuroTaktylna - poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego
 1. Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej.
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje.
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy.
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju.
 5. Skóra i propriocepcja.
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku.
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną.
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce.
 9. Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe.
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej.
 11. Kroki Terapii Taktylnej.
Program szkolenia - Terapia NeuroTaktylna - poziom II - Integracja motoryki pierwotnej i odruchów
 1. Zaburzenia czucia dotykowego- przypomnienie technik pracy ze szkolenia Terapii Taktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową.
 2. Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:
   • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
   • techniki pracy z receptorami Golgiego
   • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
   • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament
 3. Techniki pracy z receptorami ręki i stopy.
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy.

Przebieg kursów

I poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych), II poziom trwa 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozowju.

W przypadku poziomu II wymogiem jest ukończenie szkoleń: Terapia NeuroTaktylna poziom I, oraz Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1 cz. 2

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej