Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Integracja odruchów wg dr Svetlany Masgutovej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Integracja odruchów wg dr Svetlany Masgutovej

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Program jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju.

Z

Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez ruch

Z

Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez specjalne techniki sensoryczno-motoryczne

Z

Optymalne funkcjonowanie mózgu

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej