Przełomowa metoda MNRI®

MNRI® NeuroStrukturalna integracja odruchów wg dr Masgutovej®​

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów to program ukierunkowany na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów.
MNRI® Neurostrukturalna integracja odruchów

Mechanizm symetrii i odruch ochrony ścięgien

Mechanizm symetrii jest ważnym czynnikiem sensomotorycznej integracji.

Brak symetrii i znaczna asymetria może wywołać strukturalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu anatomiczno- fizjologicznym. Symetria anatomiczna w stosunku do „lewej-prawej” strony ciała, dynamiczna „góra-dół” ciała oraz posturalna „przód-tył” działa z odruchem ochrony ścięgien, który odgrywa szczególną rolę w uwalnianiu stresu, ochronie i przetrwaniu.

W sytuacji stresowej, nasze mięśnie i ścięgna zginaczy lub prostowników skracają się i nasz system ciało – mózg wchodzi w jeden z dwóch trybów ochronnych: wycofanie – wywołując odpowiedź ‘zamrożenia’ (brak ruchów) albo nadmierny wyprost tułowia do reakcji ‘walki lub ucieczki’.

Ten wzorzec odruchowy pomaga w zachowaniu orientacji między centrum ciała a jego kończynami w celu przetrwania fizycznego. W rezultacie, odpowiedź ciała na stres wpływa na ogólną kontrolę postawy.

Skurcze w systemie mięśniowo-ścięgnowym powodują gwałtowną aktywację pnia mózgu i blokują pracę kory mózgu oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Odruch ten zawiera wszystkie wzorce odruchów prostowania i odruchów tonicznych. Jest ściśle związany z odruchami grawitacji, uziemienia oraz prostowania głowy. Ma udział w kontroli postawy ciała w reakcji na przeszkody i siły zagrażające naszemu uziemieniu, a także naszej równowadze i stabilności.

MNRI® Neurostrukturalna integracja odruchów

Cel terapii

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów ma na celu uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien i poprawę napięcia mięśni, minimalizuje i niweluje stres, przywraca powiązania między aspektami strukturalnymi a wzorcami odruchów.

MNRI® Neurostrukturalna integracja odruchów

Jak działa?

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów wykorzystuje głęboki dotyk, aby obudzić system proprioceptywny w naszym ciele i poprawiać pracę receptorów głębokiego dotyku i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów poprawia i wpływa na koordynację na linii tułów – kończyny, umiejętność zawężania i rozszerzania zakresu uwagi wzrokowej i słuchowej konwergencję i dywergencję wzroku, zdolność, aby zatrzymać się i pomyśleć, integrację posturalno-poznawczą do wykonywania zadań praktycznych, wpływa na stabilność emocjonalną oraz przetwarzanie emocji.

Stanowi podstawę wzrostu fizycznego, emocjonalnego i poznawczego.

MNRI® Neurostrukturalna integracja odruchów

Ukierunkowanie

Techniki MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów okazują się skuteczne w przypadku dzieci, które stawiają czoła różnorodnym wyzwaniom neurorozwojowym.
Te zaawansowane metody terapeutyczne są szczególnie zalecane w przypadkach:
Porażenia mózgowego
Autyzmu
Nadpobudliwości psychoruchowej
Depresji i zespole pourazowym
Zespołów genetycznych
Trudności w nauce
Zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja)
Występowania lęków i fobii
Opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
Zaburzenia koordynacji
Stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności
Wspieranie i wzmacnianie fundamentów rozwoju neurofizjologicznego
Stymulacja całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.
Metoda MNRI®

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved