MNRI® Neurostrukturalna integracja odruchów

MNRI®NeuroStrukturalna integracja odruchów wg dr Masgutovej®​

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów to program ukierunkowany na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów.

Mechanizm symetrii jest ważnym czynnikiem sensomotorycznej integracji. Brak symetrii i znaczna asymetria może wywołać strukturalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu anatomiczno- fizjologicznym. Symetria anatomiczna w stosunku do „lewej-prawej” strony ciała, dynamiczna „góra-dół” ciała oraz posturalna „przód-tył” działa z odruchem ochrony ścięgien, który odgrywa szczególną rolę w uwalnianiu stresu, ochronie i przetrwaniu. W sytuacji stresowej, nasze mięśnie i ścięgna zginaczy lub prostowników skracają się i nasz system ciało – mózg wchodzi w jeden z dwóch trybów ochronnych: wycofanie – wywołując
odpowiedź ‘zamrożenia’ (brak ruchów) albo nadmierny wyprost tułowia do reakcji ‘walki lub
ucieczki’. Ten wzorzec odruchowy pomaga w zachowaniu orientacji między centrum ciała a jego kończynami w celu przetrwania fizycznego. W rezultacie, odpowiedź ciała na stres wpływa na ogólną kontrolę postawy. Skurcze w systemie mięśniowo-ścięgnowym powodują gwałtowną aktywację pnia mózgu i blokują pracę kory mózgu oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Odruch ten zawiera wszystkie wzorce odruchów prostowania i odruchów tonicznych. Jest ściśle związany z odruchami grawitacji, uziemienia oraz prostowania głowy. Ma udział w kontroli postawy ciała w reakcji na przeszkody i siły zagrażające naszemu uziemieniu, a także naszej równowadze i stabilności.
MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów ma na celu uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien i poprawę napięcia mięśni, minimalizuje i niweluje stres, przywraca powiązania między aspektami strukturalnymi a wzorcami odruchów.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów wykorzystuje głęboki dotyk, aby obudzić system proprioceptywny w naszym ciele i poprawiać pracę receptorów głębokiego dotyku i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów poprawia i wpływa na koordynację na linii tułów – kończyny, umiejętność zawężania i rozszerzania zakresu uwagi wzrokowej i słuchowej konwergencję i dywergencję wzroku, zdolność, aby zatrzymać się i pomyśleć, integrację posturalno-poznawczą do wykonywania zadań praktycznych, wpływa na stabilność emocjonalną oraz przetwarzanie emocji. Stanowi podstawę wzrostu fizycznego, emocjonalnego i poznawczego.

Techniki MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów są stosowane z dużym powodzeniem u dzieci doświadczających różnych wyzwań neurorozwojowych i zalecane są w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej,
 • depresji i negatywizmu
 • zespołów genetycznych,
 • trudności w nauce,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • występowania lęków i fobii,
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzonego rozwoju mowy
 • przy słabej koordynacji tułów – kończyny,
 • przy skłonność do utraty koncentracji, chaotycznego zachowania, hiperaktywności.
Z

Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez ruch

Z

Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez specjalne techniki sensoryczno-motoryczne

Z

Optymalne funkcjonowanie mózgu

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej