MNRI®

Badania wpływu metody MNRI®

Program MNRI® opiera się na wynikach badań wpływu ćwiczeń i technik MNRI® na rozwój motoryczno-poznawczy dzieci z deficytami neurologicznymi, wyzwaniami i problemami neurorozwojowymi i w nauce.
Prace badawcze, zarówno niezależne wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zostały przeprowadzone przez dr S. Masgutovą i zespoły naukowych w różnych okresach od 1989 do 2022 roku, w różnych krajach.
Międzynarodowy Instytut dr Masgutovej

MNRI®: Rewolucyjna Terapia Neurosensoromotoryczna zmieniająca życie milionów osób na całym świecie

Sprawdzona Metoda Terapeutyczna Wsparcia Rozwoju dla Dzieci i Dorosłych

Program MNRI® został wykorzystany przez dr S. Masgutovą i jej międzynarodowy zespół w pracy terapeutycznej z ponad 300 000 dzieci (0-19 lat) i 80 000 dorosłych z różnymi diagnozami, w tym: porażeniem mózgowym, urazowym uszkodzeniem mózgu, ASD i zespołem Aspergera, ADD i ADHD, zaburzenia genetyczne, stres pourazowy, stres porodowy, alkoholowy zespół płodowy, encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (HIE), utonięcie nieprowadzące do śmierci itp. Ocena integracji odruchów MNRI® została przeprowadzona u 49 000 osób.

MNRI® w Akcji: Pomoc dla Dzieci z Autyzmem na Całym Świecie

Na przykład w przypadku dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem dr Masgutova i jej zespół współpracowali z szacunkowo ponad 54 000 osób w wieku od 2 do 19 lat w 40 krajach, w tym w USA, Polsce, Holandii, Francji, Belgii, Rosji, Australia, Szwecja, Słowenia, Indonezja i Kanada. Specjaliści MNRI® pracowali z grupą ponad 6000 noworodków i niemowląt w różnych krajach.

Potwierdzone Badaniami: Efektywność MNRI® w Terapii Różnorodnych Stanów

Organizacje dr Masgutovej sfinansowały także badania naukowe dotyczące skuteczności MNRI® w leczeniu różnych objawów z udziałem ponad 6929 dzieci i dorosłych w oparciu o następujące wskaźniki:

 • ocena odruchów, markery neurofizjologiczne,

 • wyniki QEEG,

 • analiza neuroprzekaźników,

 • test ATEC i inne badania PT,

 • OT oraz testy psychologiczne,

 • ATEC i inne (* - dane statystyczne za lata 2005-2020).

1. Objective brain methods

EEG, EGR, QEEG, Brain Mapping, Evoked Brain Potential, EMG (n=908)

2. PT, OT, SP, Psychology, Physicals

(Keiser Hospital, Neurology dep. 2011; NE IRB approved 2011-2012, 2013) (n=174)

3. Immunology

(n=928), among them:

 • Bronchitis (n=579+196+383)

 • Down Syndrome (n=144+54+49+42)

 • Herpes (n=166+46+45)

 • Autism (n=125), CP (n=36)

 • PTSD (n=123)

4. MNRI® research for symptomatic groups
 • Cerebral Palsy (83%)

 • Down Syndrome (n=246+38+54+49+48+57)

 • Autism (n=1142+524+484+484+240)

 • Trauma & PTSD (n=698)

MNRI® Research

5. Mathematical statistical research of the MNRI® Reflex Assessment Procedure

(Medical University of Poland; n=3650=3250+400)

6. Physicals

(NE IRB approved Study 2016-2017) (n=310)

7. Brain Mapping

(NE IRB approved Study 2016-2017) (n=230)

8. Neurotransmitters

(NE IRB approved Study 2016-2017) (n=131)

Odkrycia i Postępy

Wyniki Badań w Programie MNRI®

Grupa badawcza licząca 6929* dzieci przeszła zaplanowane badania ukierunkowane na kilka tematy, takie jak:
Matematyczne analizy statystyczne

Procedury Oceny MNRI® metodą prof. Anny Krefft (Akademii Medycznej we Wrocławiu), które wykazały wysoki poziom trafności procedury MNRI® i istotności matematycznej (Z) dla dzieci z porażeniem mózgowym , zespół Downa, FAS, ADD, ADHD i inne łącznie dla 14 grup diagnoz/zaburzeń (ogółem uczestnicy n= 3650 dzieci z USA, Polski, Kanady i kilku innych krajów).

Badania widma fal mózgowych

Badania widma fal mózgowych obiektywnymi metodami EEG, QEGR mające na celu analizę zmian w mapach mózgu i markerach neurofizjologicznych pod wpływem ćwiczeń MNRI® (n=140 dzieci, Polska /2006-2008/, czołowi badacze A. Skomorochov i prof. dr hab. S. Zacharov, dr L. Sadowska, prof., dr P. Sobaniec, dr K. Nowak, dr S. Masgutova, doktorat /2016-2019/); w USA (n=310 dzieci; czołowi badacze – dr hab. J.L. Koberda, dr S. Masgutova /2016-2018/).

Badania audiologiczne

Badania audiologiczne (badania wewnętrzne; n=84 dzieci, USA /2010-2012/– badacz wiodący – dr Leah Light, dr-Aud, dr S. Masgutova).

Badania z zakresu fizjoterapii

Badania z zakresu fizjoterapii mające na celu analizę wpływu ćwiczeń MNRI® na równoważenie funkcjonowania układu proprioceptywnego (badania zatwierdzone przez IRB, n=114 dzieci z USA; główni specjaliści MNRI®; czołowi badacze: dr S. Masgutova ., dr Patricia Shackleford, prof. dr N. Achmatowa, dr K. Nowak).

Badania nad terapią zajęciową

Badania nad terapią zajęciową mające na celu analizę wpływu ćwiczeń MNRI® na funkcjonowanie układu wzrokowego i manualnego (badania zatwierdzone przez IRB; n=114 dzieci z USA; dr S. Masgutova, dr Patricia Shackleford .D., dr N. Achmatowa, prof., dr K. Nowak, MNRI® Core Specialists).

Badania nad terapią rozwoju mowy

Badania nad terapią rozwoju mowy mające na celu analizę wpływu ćwiczeń MRI® na rozumienie języka, mowę i umiejętności komunikacyjne (badanie zatwierdzone przez IRB; n=114 dzieci, USA; dr S. Masgutova, Ph.D. , dr Patricia Shackleford, dr N. Achmatowa, prof., dr K. Nowak, dr, MNRI* Core Specialists).

Badanie wpływu MNRI* na rozwój motoryczny i poznawczy dzieci

Badanie wpływu MNRI* na rozwój motoryczny i poznawczy dzieci (badania zatwierdzone przez IRB; n=114 dzieci z USA; dr Patricia Shackleford, specjalistka MRI®).

Badania wywołanych potencjałów mózgu w badaniu transmisji nerwów wzrokowych i słuchowych

Badania wywołanych potencjałów mózgu w badaniu transmisji nerwów wzrokowych i słuchowych przy użyciu aparatury BAER (w grupie 140 dzieci z Polski i USA pod kierunkiem prof. W. Pileckiego); f MRI (n=32 dzieci; Polska, czołowi badacze – dr W. Pilecki, prof. i in.). Opublikowanie:

Badanie immunologiczne wpływu MNRI® na choroby z niedoborem odporności

Badanie immunologiczne wpływu MNRI® na choroby z niedoborem odporności, takie jak astma, zapalenie dróg oddechowych i alergie, zespół Downa, CP, PTSD (n=769), w tym: zapalenie oskrzeli (n=579), zespół Downa (n=144) ; Opryszczka (n=166), autyzm (n=125); CP (n=36), PTS (n=123), Polska – Rosja; dr N. Achmatowa, prof., dr E. Sorokina, prof. i in.). Opublikowanie:

Badanie pediatryczne wpływu MNRI® na rozwój motoryczno-poznawczy dzieci z zespołem Downa

Badanie pediatryczne wpływu MNRI® na rozwój motoryczno-poznawczy dzieci z zespołem Downa (Polska, n=54 dzieci, wiodący badacz – prof. dr L. Sadowska i wsp.).

Badanie wpływu MNRI® na zdolności wzrokowe i rozwój umiejętności

Badanie wpływu MNRI® na zdolności wzrokowe i rozwój umiejętności (Polska; n=69; raportowane w Fundacji NORA – dr S. Masgutova jako główny kierownik badań otrzymała nagrodę NORA /2009-2010/; Główni specjaliści MNRI, dr S. Masgutova, Ph.D. i in.). Publikacja (w późniejszym roku):

Badanie wpływu MNRI® na czynniki fizjologiczne

Badanie wpływu MNRI® na czynniki fizjologiczne – ciśnienie krwi, tętno i oddychanie (badanie wewnętrzne; Floryda, USA, n=57 dzieci; czołowi badacze – dr B. Udell, dr; dr S. Masgutova, dr Shackleford).

Badanie wpływu MNRI® na markery neurofizjologiczne

Badanie wpływu MNRI® na markery neurofizjologiczne (badanie zatwierdzone przez NE IRB /2016-2017/; n=310 dzieci; wiodący badacze – dr S. Masgutova, dr Patricia Shackleford, dr, dr N. Achmatowa, prof.). Opublikowanie:

Badanie wpływu MNRI® na markery mapowania mózgu

Badanie wpływu MNRI® na markery mapowania mózgu (badanie zatwierdzone przez NE IRB /2016-2017/; n=230 dzieci; Wiodący badacze – dr J.L. Koberda, dr S. Masgutova ., dr Patricia Shackleford, dr N. Achmatowa, prof.). Publikacje:

Więcej badań przeprowadzonych w przeszłości (lata 1989-2005) nie jest ujętych na tej liście.
Odkrycia i Postępy

Publikacje: Książki i artykuły MNRI® w czasopismach naukowych

Książki

MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

Masgutova SK (2012) MNRI® Integracja odruchów dynamicznych  I posturalnych . Wydanie szóste – poprawione i zaktualizowane.Ill. SMEI, LLC. 190 p.

Autism: Maximize Potential with MNRI® Reflex Integration

Masgutova S, Masgutov D (2023) Autism: Maximize Potential with MNRI® Reflex Integration. Ed. Zoey O’Toole. Orlando, FL, USA: SMEI. 214 p.

Parents’ Guide to MNRI® - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

Masgutova S, Masgutov D (2013/2015) Parents’ Guide to MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Orlando, FL, USA: SMEI. 62 p.

Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning

Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A Collective Work (2015). Orlando, FL, USA: SMEI. 564 p.

Strengthen Your Stress Resilience and Immunity with MNRI® Reflex Exercises

Masgutova S, Masgutov D, Akhmatova N (2020) Strengthen Your Stress Resilience and Immunity with MNRI® Reflex Exercises. Orlando, FL, USA: SMEI.

MNRI® Reflex Integration for Your Daily Well-Being

Masgutova S, Masgutov D, Akhmatova N (2020) MNRI® Reflex Integration for Your Daily Well-Being. Edit.: K. Carr. Orlando, FL, USA: Svetlana Masgutova Educational Institute for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration. 200 p.

PTSD Recovery: Gentle, Rapid, and Effective Treatment with Reflex Integration

Masgutova S, Masgutov D (2017) PTSD Recovery: Gentle, Rapid, and Effective Treatment with Reflex Integration. Edit.: Z. O’Toole. Orlando, FL, USA: SMEl. 180 p.

You are a Winner. Trauma Recovery. A New Choice Through Natural Developmental Movements.

Masgutova S., Curlee P. (2007/2012) You are a Winner. Trauma Recovery. A New Choice Through Natural Developmental Movements. Revised Edition. 1st World Publishing. 987-1-4218-9955-8. Iowa, USA. 105 p.

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutovej. Metoda pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami i neurodeficytami w psychoruchowym rozwoju.

Masgutova S, Masgutov D, Akhmatova N (2017) MNRI®: Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutovej. Metoda pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami i neurodeficytami w psychoruchowym rozwoju. Warszawa, PL: MISM. 105 str.

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Masgutova S, Regner A (2007) Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej  Scientific edition: Prof. T. Galkowski, Prof. J. Mezwa, Dr. B. Dolyk. Continuo, MISM, Wroclaw. 167 p. ISBN 978-83-89370-38-9, 978-83-89629-94-4 (Pl)

Artykuły

MNRI oraz Mapowanie Mózgu, Badania Potencjałów Wywołanych Mózgu

Spectral Brain Mapping in Children with Cerebral Palsy Treated by the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method
Pilecki W, Masgutova S, Kowalewska J, Masgutov D, Akhmatova N, Poreba M, Sobieszczanska M, Koleda P, Pilecka P, Kalka D (2012) The impact of rehabilitation carried out using the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration method in children with cerebral palsy on the results of brain stem auditory potential examinations. Adv Clin Exp Med. 2012 May-Jun;21(3):363-71. [n=15].
Spectral Brain Mapping in Children with Cerebral Palsy Treated by the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method
Pilecki W, Kipiński L, Szawrowicz-Pełka T, Kalka D, Masgutova S (2013) Spectral Brain Mapping in Children with Cerebral Palsy Treated by the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method. Journal of the Neurological Sciences: Volume 333, Issue (supplement 1), e550.
https://www.researchgate.net/publication/288297400_Spectral_brain_mapping_in_children_with_cerebral_palsy_treated_by_the_Masgutova_Neurosensorimotor_Reflex_Integration_method
Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI) Neuromodulation Technique induces Positive Brain Maps
Koberda JL, Akhmatova N, Akhmatova E, Bienkiewicz A, Nowak K, et al. (2016) Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI) Neuromodulation Technique induces Positive Brain Maps (QEEG) Changes. J Neurol Neurobiol 2(4): doi http://dx.doi.org/10.16966/2379-7150.130. [n=53].
https://sciforschenonline.org/journals/neurology/JNNB-2-130.php
Effect of the MNRI Reflex Neuromodulation on the QEEG and Neurotransmitters of Children Diagnosed With Cerebral Palsy
Masgutova S, Koberda JL, Shackleford P, Nowak K, Akhmatova N, et al. (2020) Effect of the MNRI Reflex Neuromodulation on the QEEG and Neurotransmitters of Children Diagnosed With Cerebral Palsy. J Neurol Neurobiol 6(3): dx.doi.org/10.16966/2379-7150.170. [n+78].

MNRI Wpływ na markery neuro/fizjologiczne

Physiological Markers and Reflex Pattern Progression in Individuals with Neurodevelopmental Deficits Utilizing the MNRI Method

Deiss T, Meyers R, Whitney J, Bell C, Tatarinova Т, Franckle L, Beaven S (2019) Physiological Markers and Reflex Pattern Progression in Individuals with Neurodevelopmental Deficits Utilizing the MNRI Method. Neuroscience and Medicine10, 30-54. doi: 10.4236/nm.2019.101003. [n=310]. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=91305

Biomarkery Neuroprzekaźników

The Effect of the MNRI Method on Neurotransmitter Biomarkers of Individuals with Neurodevelopmental Disorders

Bell C, Whitney J, Deiss T, Tatarinova Т, Franckle L, Beaven S, Davis J (2019) The Effect of the MNRI Method on Neurotransmitter Biomarkers of Individuals with Neurodevelopmental Disorders. Neuroscience and Medicine10, 292-321. doi: 10.4236/nm.2019.103022. [n=197]. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=95284

The Impact of MNRI Therapy on the Levels of Neurotransmitters Associated with Inflammatory Processes

Tatarinova TV, Deiss T, Franckle L, Beaven S, Davis J. The Impact of MNRI Therapy on the Levels of Neurotransmitters Associated with Inflammatory Processes. Int J Mol Sci. 2020 Feb 18;21(4):1358. doi: 10.3390/ijms21041358. PMID: 32085403; PMCID: PMC7072967. [n=116]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7072967/

Neurotrening odruchów wzrokowych

Effects of MNRI Visual Reflex Neuro-Training on Visual and Academic Skills of Children with Autism

Masgutova S, Masgutov D, Lieske T (2018) Effects of MNRI Visual Reflex Neuro-Training on Visual and Academic Skills of Children with Autism. Int J Sch Cogn Psychol 5: 213. doi:10.4172/2469-9837.1000213 [n=240]. https://www.karinmol.nl/uploads/2/3/4/2/23424464/effects-of-mnri-visual-reflex-neurotraining-on-visual-and-academic-skills-of-children-with-autism-2469-9837-1000213.pdf

MNRI® - Trauma pourazowa

Post-Trauma Recovery in Children of Newtown, CT using MNRI Reflex Integration

Masgutova S (2016) Post-Trauma Recovery in Children of Newtown, CT using MNRI Reflex Integration. J Trauma Stress Disor Treat 5:5. doi: 10.4172/2324-8947.1000163. [n=134 /1,074]. https://www.scitechnol.com/peer-review/posttrauma-recovery-in-children-of-newtownct-using-mnri-reflex-integration-2LcJ.php?article_id=5522.

Flood Trauma Survival and Recovery Using MNRI Reflex Neuro- Integration Therapy

Shackleford P, Roy V, Cameron A, Ortego L, Marks T, et al. (2017) Flood Trauma Survival and Recovery Using MNRI Reflex Neuro- Integration Therapy. Int J Phys Med Rehabil 5: 439. doi:10.4172/2329-9096.1000439. [n=79]. https://pdfs.semanticscholar.org/ea0b/320385c0a7817da520be42398cd7d3b928d4.pdf

MNRI® - Autyzm

Neurosensorimotor Reflex Integration for Autism: a New Therapy Modality Paradigm

Masgutova SK, Akhmatova NK, Sadowska L, Shackleford P, Akhmatov EA (2016) Neurosensorimotor Reflex Integration for Autism: a New Therapy Modality Paradigm. J Pediatr Neurol Disord 2: 107. doi: 10.4172/2572-5203.1000107. [n=1,302]. https://www.omicsonline.org/open-access/neurosensorimotor-reflex-integration-for-autism-a-new-therapymodality-paradigm-.php?aid=81336.

Progress with Neurosensorimotor Reflex Integration for Children with Autism Spectrum Disorder

Masgutova S, Akhmatova N, Sadowska L, Shackleford P, Akhmatov E. Progress with Neurosensorimotor Reflex Integration for Children with Autism Spectrum Disorder. J Neurol Psychol. 2016; 4(2): 14. [n=1039]. https://www.avensonline.org/wp-content/uploads/JNP-2332-3469-04-0028.pdf

Evaluation of the Therapeutic Effect of MNRI Reflex Neuromodulation on Children Diagnosed with Autism Based on Reflex Assessments

Nowak K, Sobaniec P, Sobaniec W, Akhmatova N, Shackleford P (2020) Evaluation of the Therapeutic Effect of MNRI Reflex Neuromodulation on Children Diagnosed with Autism Based on Reflex Assessments, QEEG Analysis and ATEC Questionnaire. J Neurol Neurobiol 6(2): dx.doi. org/10.16966/2379-7150.165 https://sciforschenonline.org/journals/neurology/article-data/JNNB165/JNNB165.pdf.

MNRI® - W Zespole Downa

Influence of MNRI on the Immune Status of Children with Down Syndrome

Akhmatova NK, Akhmatova EA (2017) Influence of MNRI on the Immune Status of Children with Down Syndrome. Journal of Clinical & Cellular Immunology 08(01). DOI:10.4172/2155-9899.1000483 [n=49]. https://www.researchgate.net/publication/314649921_Influence_of_MNRI_on_the_Immune_Status_of_Children_with_Down_Syndrome

Use of a Neurosensorimotor Reflex Integration Program to Improve Reflex Patterns of Children with Down Syndrome

Masgutova S, Sadowska L, Kowalewska J, et al. Use of a Neurosensorimotor Reflex Integration Program to Improve Reflex Patterns of Children with Down Syndrome. J Neurol Neurosci. 2016, 6:4. DOI: 10.21767/2171-6625.100059. [n=54]. https://www.itmedicalteam.pl/articles/use-of-a-neurosensorimotor-reflex-integration-program-to-improve-reflex-patterns-of-children-with-down-syndrome-107381.html

MNRI® - Wpływ na odporność

Influence of Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration Technique on Immune Response of Patients with Herpes-Associated Multiforme Erythema

Akhmatova NK, Masgutova S, Sorokina E, Akhmatov EA and Lebedinskaya OV (2015) Influence of Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration Technique on Immune Response of Patients with Herpes-Associated Multiforme Erythema. Front. Immunol. Conference Abstract: IMMUNOCOLOMBIA2015 - 11th Congress of the Latin American Association of Immunology - 10o. Congreso de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. doi: 10.3389/conf.fimmu.2015.05.00075. [n=46].

https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2015.05.00075/event_abstract.

Clinical-immunological assessment of therapy effect of the neuro-sensory-motor integration program of reflex patterns in airway chronic inflammatory diseases

Masgutova SK, Akhmatova NK and Lebedinskaya OV (2013). Clinical-immunological assessment of therapy effect of the neuro-sensory-motor integration program of reflex patterns in airway chronic inflammatory diseases. Front. Immunol. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 10.3389/conf.fimmu.2013.02.00865. https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.00865/event_abstract

Immunological Efficiency of MNRI Program at Treatment of Respiratory Diseases

Akhmatova NK, Masgutova S, Lebedinskaya OV, Akhmatov EA and Shubina I (2015). Immunological Efficiency of MNRI Program at Treatment of Respiratory Diseases. Front. Immunol. Conference Abstract: IMMUNOCOLOMBIA2015 - 11th Congress of the Latin American Association of Immunology - 10o. Congreso de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. doi: 10.3389/conf.fimmu.2015.05.00072. [n=305]. https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2015.05.00072/event_abstract

Immunological Effects of Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration in Children with Recurrent Obstructiv

Akhmatova NК, Masgutova SK, Shubina IZ, Akhmatov EA, Khomenkov VV, et al. (2015) Immunological Effects of Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration in Children with Recurrent Obstructiv. [n=75]. https://www.hilarispublisher.com/open-access/immunological-effects-of-masgutova--neurosensorimotor-reflex-integration-in-children-with-recurrent-obstructive-bronchitis-2376-0281-1000166.pdf

Zaburzenia alkoholowe u płodu

Does the Integration of Primary Reflex Schemas According to Masgutova’s Neurosensorimotor Reflex Integration Improve Functioning and Quality of Life Among Children with Spectrum of Foetal Alcohol Disorders?

Nowak-Wróblewska K (2023) Does the Integration of Primary Reflex Schemas According to Masgutova’s Neurosensorimotor Reflex Integration Improve Functioning and Quality of Life Among Children with Spectrum of Foetal Alcohol Disorders? [n=103]

https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=235825

MNRI® dla zespołu pasma owodniowego

Effect of Reflex Neuromodulation on an Infant with Severe Amniotic Band Syndrome

Renard-Fontaine I (2017) Effect of Reflex Neuromodulation on an Infant with Severe Amniotic Band Syndrome: A Case Report on the use of MNRI Techniques for Physical Therapy. Int J Neurorehabilitation 4: 248. doi: 10.4172/2376-0281.1000248. [n=1]. https://www.hilarispublisher.com/open-access/effect-of-reflex-neuromodulation-on-an-infant-with-severe-amniotic-bandsyndrome-a-case-report-on-the-use-of-mnri-techniques-for-ph-2376-0281-1000248.pdf

Inne tematy

The Effectiveness of the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration MNRI® Method on the Occupational Performance of Individuals with an Acquired Brain Injury

Watson CL (2020) The Effectiveness of the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration MNRI® Method on the Occupational Performance of Individuals with an Acquired Brain Injury. J Neurol Neurobiol 6(4): dx.doi.org/10.16966/2379-7150.171. [n=1]. https://sciforschenonline.org/journals/neurology/JNNB171.php

Neurophysiological Aspects of NeuroTactile Therapy of Masgutova Neurosensory Motor Reflex Integration MNRI® Method

Nowak, K., Sendrowski, K. (2016). Neurophysiological Aspects of NeuroTactile Therapy of Masgutova Neurosensory Motor Reflex Integration MNRI® Method. Med Rehabil, 2016, 20 (4): 1-10 DOI: 10 eISSN 1896–3250 ISSN 1427–9622. www.rehmed.pl; http://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=140003 

Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved