Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Szkolenie Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Poziom I – 1259 zł ( 1630 zł od 1 kwietnia 2021 r. )

Poziom II – 1727 zł ( 1700 zł od 1 kwietnia 2021 r. )

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową, na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom 1
 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom 2

Część II szkolenia „Integracja odruchów ustno-twarzowych” jest rozszerzeniem terapii o dodatkową wiedzę i dodatkowe techniki pracy.

Wymagania do szkolenia z odruchów ustno twarzowych część II:
Wymagane ukończenie kursu : Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I.

Program szkolenia ‘Integracja odruchów ustno-twarzowych” cz. II

 1. Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
   • znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
   • roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
   • koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutowej.
 2. Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
   • odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
   • odruchem ustalenia głowy,
   • symetrią ustno-twarzową,
   • odruchem ssania,
   • odruchem przełykania,
   • odruchem kąsania i gryzienia.

Przebieg kursów

I poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych), II poziom trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. (Od 1 kwietnia 2021 szkolenie poziomu 1 będzie trwało 24 godziny dydaktyczne)

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część I i II.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

 • MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, poziom 1

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej