Szkolenia i kursy MNRI®

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​

O integracji odruchów ustno-twarzowych​

Program MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych opiera się na neurofizjologicznych podstawach pierwotnej, nieuwarunkowanej motoryki ustno-twarzowej w celu optymalizacji funkcjonowania prawidłowych mechanizmów rozwojowych.

Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Cennik - wymagania wstępne - program

Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1)

Czas trwania: 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wymagania:
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 1)
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 2)
Cena: 1630 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.

Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 2)

Czas trwania: 2-3 dni (24 godzin dydaktycznych)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wymagania:
  • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1)
  • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
  • 1 dodatkowy kurs
Cena: 1700 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​

Wykorzystanie terapii

Integracja odruchów ustno-twarzowych jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
Porażeniami mózgowymi
Nadpobudliwością psychoruchową
Autyzmem
Trudnościami w nauce, dysleksją
Zachowaniami agresywnymi
ADHD, ADD
Lękami i fobiami
Zaburzeniami mowy
Opóźnieniami w rozwoju umysłowym
Zaburzeniami integracji sensorycznej
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​

Dla kogo jest ten kurs?

Nasze szkolenie z terapii neurotaktylnej jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia rozwoju sensorycznego i neurologicznego.
Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla:
Terapeutów
Rehabilitantów
Fizjoterapeutów
Logopedów
Psychologów
Nauczycieli
Masażystów
Rodziców
Osób pracujących nad wspomaganiem rozowju
Szkolenia i kursy MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Szkolenie
MNRI® Terapia NeuroTaktylna​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​
Szkolenie
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​
Szkolenie
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved