Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Szkolenie Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Poziom I – 1630 zł 

Poziom II – 1700 zł

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Program MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych opiera się na neurofizjologicznych podstawach pierwotnej, nieuwarunkowanej motoryki ustno-twarzowej w celu optymalizacji funkcjonowania prawidłowych mechanizmów rozwojowych.

Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom 1
 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom 2

Część II szkolenia „Integracja odruchów ustno-twarzowych” jest rozszerzeniem terapii o dodatkową wiedzę i dodatkowe techniki pracy.

Wymagania do szkolenia z odruchów ustno twarzowych część II:
Wymagane ukończenie kursu : Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I.

Program szkolenia ‘Integracja odruchów ustno-twarzowych” cz. II

 1. Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
   • znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
   • roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
   • koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutowej.
 2. Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
   • odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
   • odruchem ustalenia głowy,
   • symetrią ustno-twarzową,
   • odruchem ssania,
   • odruchem przełykania,
   • odruchem kąsania i gryzienia.

Przebieg kursów

I poziom szkolenia trwa 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne), II poziom trwa 2-3 dni (24 godzin dydaktycznych) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Dla poziomu pierwszego:

 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2

Dla poziomu drugiego:

 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • oraz 1 dodatkowy kurs

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej