Dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i pacjentów

Książki polecane przez nasz Instytut

W polecanych przez nas książkach znajdziecie wiedzę i inspirację, które pomogą wam walczyć z przeciwnościami.
Niezależnie od tego czy niesiecie pomoc, opiekujecie się kimś czy sami potrzebujecie pomocy – zrozumienie natury problemów i mechanizmów ich pokonywania jest bardzo ważne.

Alfabetyczne Ósemki

Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów
A4
4
10,50 zł

PACE – Muzyka do Rytmizacji

„PACE – Muzyka do Rytmizacji” to zbiór czterech (ostatni składa się z dwóch części) utworów muzycznych przygotowanych z myślą o ułatwieniu i udoskonaleniu wykonywania podstawowych ćwiczeń rytmizujących poprzez odpowiednią muzykę.

Każda z czterech kompozycji odpowiada jednemu z czerech ćwiczeń rytmizujących „Gimnastyki Mózgu®”.

Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów
Warszawa, 2005
11 min. 27 sek.
niedostępne

Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji

W prawie każdej polskiej szkole dysleksja to problem dotyczący 20 do 30 procent uczniów. Można więc z powodzeniem mówić o chorobie społecznej, w dodatku chorobie nie do końca rozumianej przez nauczycieli. Nic więc dziwnego, że na rynku czytelniczym pozycji dotyczących tej problematyki jest mnóstwo. Na tle tego natłoku książka Romana Warszewskiego ma znaczenie szczególne, przede wszystkim z uwagi na jej autentyzm.

Najistotniejszym walorem tej książki jest to, że opowiada o osobistych przeżyciach autora. O jego upartej walce z dysleksją syna, walce ojca wypatrującego nadziei dla przyszłości swojego dziecka. Ojca do końca świadomego, że wcześniej stosowane metody okazały się zawodne, zaś dysfunkcje czynności manualnych i werbalnych u syna toczą się w obrębie struktur ośrodkowego układu nerwowego.

W pokonaniu dysleksji syna autor zastosował metody mieszane, spośród których na plan pierwszy wybija się metoda Dennisona, niezwykle popularna w świecie zachodnim, a mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce.

Niesie ona ze sobą- co niezwykle ważne- wyniki powtarzalne, czyli występujące u wszystkich osób poddanych działaniu odpowiednich ćwiczeń.

Roman Warszewski
Tower Press
119
miękka
niedostępne

Kinezjologia edukacyjna

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauka i praktyka radosnego uczenia się.

Biuletyn zawiera materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, której celem było zaprezentowanie łatwych i skutecznych sposobów radosnego uczenia się przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Autorami kolejnych rozdziałów są nauczyciele, psycholodzy i terapeuci, jak również wybitni specjaliści, m.in. dr Swietłanę Masgutową i dr Renate Wennekers, którzy w swojej pracy zajmują się pomocą dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

dr Swietłana Masgutowa, Wojciech Brejnak
Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji
118
miękka
niedostępne

Kynoterapia w integracji odruchów

Książka jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą zastosowanie metody dr S. Masgutowej w nowej dziedzinie rehabilitacji, jaką jest kynoterapia-rehabilitacja z udziałem psa.

Wychodząc z roli integracji odruchów w funkcjonowaniu człowieka przedstawia metody ich integracji, aby następnie pokazać ćwiczenia z udziałem psa wykorzystujące w praktyce teoretyczne podstawy rehabilitacji.

Opisy ćwiczeń uzupełniają zdjęcia z turnusów rehabilitacyjnych.

Dzięki połączeniu teorii i praktyki książka może pełnić rolę podręcznika dla kynoterapeutów, oraz rehabilitantów i lekarzy. Zainteresuje także rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Hanna Wojciechowska, Swietłana Masgutowa
Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
132
twarda
niedostępne

Mamo, tato patrzcie… ja rosnę!

Unikalny, trójwymiarowy przewodnik pokazujący tydzień po tygodniu rozwój i zachowanie dziecka w łonie matki.

Ta rewelacyjna książka jest „oknem” do świata wewnątrz płodowego.

Dzięki nowoczesnym technikom trój- i czterowymiarowego skanowania ukazuje rozwój i zachowanie się płodów. Możecie teraz Państwo zobaczyć jak rozwija się nienarodzone dziecko – na waszych oczach rośnie, przybiera na wadze, rosną mu paznokcie i włosy. Zobaczycie również jak się śmieje, złości, ziewa, ssie kciuka i wszystkiego dotyka, jak wchodzi w kontakt ze swoim środowiskiem.

Ta nowatorska książka dzięki unikalnym zdjęciom utwierdzi Was w wierze w piękno nowego życia. Pozwoli docenić i szanować różnorodność zachowań. Odkryje to, co do tej pory było życiową tajemnicą nienarodzonych jeszcze dzieci.

Profesor Stuart Cambell
Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
112
twarda
20,00 zł

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży

z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera.

Książka zawiera materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP.

Kolejne rozdziały obejmują wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny Neurokinezjologii, m.in. dr Swietłany Masgutowej, prof. Ludwiki Sadowskiej, prof. Joanny Kruk-Lasockiej, dr Anny Regner.

Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
188
miękka
niedostępne

Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się

dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem

Książka zawiera materiały z konferencji naukowej poświęconej Nowoczesnym metodom stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem.

Wybitni specjaliści, którzy w swojej pracy zajmują się pomocą dzieciom z zaburzeniami rozwoju, w kolejnych rozdziałach dzielą się z czytelnikiem swoimi doświadczeniami.

Książka stanowi niezwykły podręcznik nie tylko dla terapeutów i nauczycieli, ale również dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i autyzmem.

Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
290
miękka
niedostępne

Odruchy, uczenie i zachowanie

Klucz do umysły dziecka

Nieinwazyjne metody rozwiązywania problemów związanych z uczenie się i zachowaniem. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, rodziców, terapeutów, oraz profesjonalistów, którzy chcą pomóc dziecku w jego uczeniu się i zachowaniu metodami nieinwazyjnej korekcji odruchów niemowlęcych.

Przedstawia analizę prymitywnych i posturalnych odruchów i ich wpływ na rozwój dziecka.

Zabezpieczenie fizycznej bazy dla rozwoju dziecka pozwala na sukces w jego uczeniu się.

Uczenie się oparte na takiej koncepcji jest efektywne i pozwala dziecku rozwijać się prawidłowo.

Sally Goddard
Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
213
twarda
50,00 zł

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Książka „Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej” napisana przez Swietłanę Masgutową i Annę Regner wychodzi naprzeciw programom obecnie realizowanym w Polsce, związanym z wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie.

Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej przedstawione zostały podstawy anatomii, funkcji, dynamiki oraz uwarunkowań związanych z rozwojem mowy dziecka.

W części praktycznej wyczerpująco zostały przedstawione problemy postępowania rehabilitacyjno-stymulującego zapobieganiu, jak i leczeniu zaburzeń rozwoju mowy dziecka.

Bogato ilustrowane ćwiczenia ułatwią stosowanie proponowanej terapii zarówno rodzicom, jak i terapeutom.

Autorki książki proponują nowe ujęcie koncepcji wczesnego diagnozowania i ćwiczeń usprawniających, z zastosowaniem nieinwazyjnej stymulacji rozwoju, uwzględniając strukturę oraz pierwotną motorykę układu ustno-twarzowego.

Książka skierowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również praktykujących logopedów, rehabilitantów, lekarzy i fizjoterapeutów, a także członków rodzin, na których spada ciężar opieki domowej.

Swietłana Masgutowa, Anna Regner
Conlinuo
168
miękka
60,00 zł

Serce dziecka

Istotna rola zabawy, dźwięku i muzyki, radość, która trwa całe życie zostały po raz pierwszy przedstawione w tej wspaniale napisanej historii i syntezie badań naukowych. Biolog i pedagog, Carla Hannaford w cudowny sposób podkreśla, że to co instynktownie przeczuwamy może uzdrowić nasza rodzinę i nas samych. Je niesamowite przemyślenia i wskazówki będą natychmiastową i jakże cenna pomocą dla osób w każdym wieku, które gotowe są głębiej połączyć się z pełnym potencjałem serca dziecka i zacząć znowu bawić się, dla własnego dobra.

dr Carla Hannaford
Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
200
miękka
10,00 zł
Sklep z książkami 2021.05

Zamawiam książki

Zamawiam jako

*Na adres email otrzymają Państwo podsumowanie złożonego zamówienia oraz dane do dokonania przedpłaty.

Adres wysyłki

Wysyłka

*podane ceny są cenami brutto

Do zapłaty

Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved