Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Szkolenie Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Cena  – 1630 zł

MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu.

Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg dr S.Masgutowej
 2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie oczu, uszu
 4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
 5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
 7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej:
   • Porażenia mózgowe
   • Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
   • Zachowania agresywne
   • Lęki i fobie
   • Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
   • Dzieci z trudnościami w nauce
   • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 9. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 10. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 11. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo -Słuchowych

Przebieg kursu

Szkolenie trwa 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

 

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Dla poziomu pierwszego:

 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2

Dla poziomu drugiego:

 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • oraz 1 dodatkowy kurs

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej