Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Szkolenie Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Cena  – 1259 zł (1630 zł od 1 kwietnia 2021 )

MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu.

Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg dr S.Masgutowej
 2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie oczu, uszu
 4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
 5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
 7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej:
   • Porażenia mózgowe
   • Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
   • Zachowania agresywne
   • Lęki i fobie
   • Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
   • Dzieci z trudnościami w nauce
   • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 9. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 10. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 11. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo -Słuchowych

Przebieg kursu

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. (Od 1 kwietnia 2021 szkolenie będzie trwało 24 godziny dydaktyczne)

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych, poziom 1 i 2.

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej