Szkolenia i kursy MNRI®

MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

O Integracji odruchów wzrokowo-słuchowych​

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu.

Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Cennik - wymagania wstępne - program

MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

Czas trwania: 2-3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wymagania:
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 1)
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 2)
Cena: 1630 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

Cele kursu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

Wykorzystanie terapii

Metoda integracji odruchów wzrokowo-słuchowych​ jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
Porażeniami mózgowymi
Nadpobudliwością psychoruchową
Autyzmem
Trudnościami w nauce, dysleksją
Zachowaniami agresywnymi
ADHD, ADD
Lękami i fobiami
Zaburzeniami mowy
Opóźnieniami w rozwoju umysłowym
Zaburzeniami integracji sensorycznej
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​

Dla kogo jest ten kurs?

Nasze szkolenie z terapii neurotaktylnej jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia rozwoju sensorycznego i neurologicznego.
Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla:
Terapeutów
Rehabilitantów
Fizjoterapeutów
Logopedów
Psychologów
Nauczycieli
Masażystów
Rodziców
Osób pracujących nad wspomaganiem rozowju
SZKOLENIA I KURSY MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Szkolenie
MNRI® Terapia NeuroTaktylna​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​
Szkolenie
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​
Szkolenie
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved