Przełomowa metoda MNRI®

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Program MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych opiera się na neurofizjologicznych podstawach pierwotnej, nieuwarunkowanej motoryki ustno-twarzowej w celu optymalizacji funkcjonowania prawidłowych mechanizmów rozwojowych.
MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Odruchy ustno-twarzowe

Odruchy ustno-twarzowe to nieuwarunkowana motoryka noworodka i niemowlęcia, budująca bazę neurorozwoju dla następnych etapów życia dziecka w rozwoju mowy i komunikacji – wyższych funkcji psychicznych.

Odruchy motoryczne twarzy pojawiają się najpierw w niemowlęctwie i pozostają aktywne przez całe życie, wspierając szeroki zakres potrzeb niezbędnych do życia:

  • funkcje życiowe, w tym oddychanie, jedzenie i ogólne funkcje nerwowo-naczyniowe

  • dostęp do informacji wizualnych, słuchowych i innych systemów sensorycznych oraz zarządzanie nimi

  • różne systemy koordynacji w różnych kombinacjach – układy koordynacji rąk, ust, ucha, oka, języka, szyi i czaszki

  • komunikacja niewerbalna (ekspresja emocjonalna i aktywność poznawcza) i werbalna (artykulacja)

Odruchy ustno-twarzowe nie tylko wpływają na funkcjonowanie w obrębie twarzy, ale także na funkcjonowanie całego układu mózg-ciało.

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Jak działa Integracja odruchów ustno-twarzowych?

Techniki MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych działają na aktywację i zaangażowanie odruchów i wzorów niezbędnych do dojrzewania bardziej złożonych odruchów motorycznych oraz rozwoju zaawansowanej komunikacji i poznania.

Zaangażowanie i dojrzewanie odruchów twarzy może być utrudnione przez problemy wrodzone lub traumatyczne, które pojawiają się w macicy, w chwili urodzenia lub w dowolnym czasie po urodzeniu.

W zależności od liczby odruchów ustno-twarzowych i związanych z nimi podstawowych wzorców odruchów motorycznych, może pojawić się szeroka gama powiązanych z nimi wyzwań życiowych.

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Cel programu i rodzaje odruchów

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach połączenia pracy układu sensorycznego, motorycznego i funkcjonowania mózgu dla zabezpieczenia jak najlepszych fizjologicznych podstaw prawidłowego ogólnego rozwoju.
Podczas terapii pracujemy z następującymi odruchami:
Odruch otwierania ust
Odruch ssania
Odruch przełykania
Odruch szukania (z warg i kącików ust)
Odruch wymiotny
Odruch kąsania
Odruch żucia
Uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy
Samoregulacja napięć mięśniowych
Kształtowanie się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.
Metoda MNRI®

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved