Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Program MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych opiera się na neurofizjologicznych podstawach pierwotnej, nieuwarunkowanej motoryki ustno-twarzowej w celu optymalizacji funkcjonowania prawidłowych mechanizmów rozwojowych.

Odruchy ustno-twarzowe

Odruchy ustno-twarzowe to nieuwarunkowana motoryka noworodka i niemowlęcia, budująca bazę neurorozwoju dla następnych etapów życia dziecka w rozwoju mowy i komunikacji – wyższych funkcji psychicznych.

Odruchy motoryczne twarzy pojawiają się najpierw w niemowlęctwie i pozostają aktywne przez całe życie, wspierając szeroki zakres potrzeb niezbędnych do życia:

 • Zfunkcje życiowe, w tym oddychanie, jedzenie i ogólne funkcje nerwowo-naczyniowe
 • Zdostęp do informacji wizualnych, słuchowych i innych systemów sensorycznych oraz zarządzanie nimi
 • Zróżne systemy koordynacji w różnych kombinacjach – układy koordynacji rąk, ust, ucha, oka, języka, szyi i czaszki
 • Zkomunikacja niewerbalna (ekspresja emocjonalna i aktywność poznawcza) i werbalna (artykulacja)

Odruchy ustno-twarzowe nie tylko wpływają na funkcjonowanie w obrębie twarzy, ale także na funkcjonowanie całego układu mózg-ciało.

Jak działa Integracja odruchów ustno-twarzowych?

Techniki MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych działają na aktywację i zaangażowanie odruchów i wzorów niezbędnych do dojrzewania bardziej złożonych odruchów motorycznych oraz rozwoju zaawansowanej komunikacji i poznania.

Zaangażowanie i dojrzewanie odruchów twarzy może być utrudnione przez problemy wrodzone lub traumatyczne, które pojawiają się w macicy, w chwili urodzenia lub w dowolnym czasie po urodzeniu.

W zależności od liczby odruchów ustno-twarzowych i związanych z nimi podstawowych wzorców odruchów motorycznych, może pojawić się szeroka gama powiązanych z nimi wyzwań życiowych.

Cel programu i rodzaje odruchów

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach połączenia pracy układu sensorycznego, motorycznego i funkcjonowania mózgu dla zabezpieczenia jak najlepszych fizjologicznych podstaw prawidłowego ogólnego rozwoju.

Podczas terapii pracujemy z poniższymi odruchami:

 • Odruch otwierania ust
 • Odruch ssania
 • Odruch przełykania
 • Odruch szukania (z warg i kącików ust)
 • Odruch wymiotny
 • Odruch kąsania
 • Odruch żucia
Z

Uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy

Z

Samoregulacja napięć mięśniowych

Z

Kształtowanie się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej