Archetypy Rozwoju Ruchowego

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym.

Ruchy archetypowe

Ruchy archetypowe reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego.

Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Z

Stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności

Z

Wspieranie i wzmacnianie fundamentów rozwoju neurofizjologicznego

Z

Stymulacja całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej