Neurosensomotoryczna integracja odruchów

Metoda MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.
Międzynarodowy Instytut dr Masgutovej

O metodzie MNRI®

Wspieranie procesu integracji odruchów

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego.

Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Główne aspekty programu MNRI®

Program MNRI® składa się z dwóch głównych aspektów:
Diagnozy schematów pierwotnych ruchów i odruchów
Korekcji, usprawnienia i integracji układu ruchu pierwotnego
dr Svetlana Masgutova i Teresa Busz
integracja odruchów

Przełomowa Terapia Neurologiczna MNRI®

"To największy postęp, jaki widziałem w jakiejkolwiek terapii neurologicznej oraz strukturalnej."
Program MNRI®

Poziomy integracji

Program MNRI® realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej.
Program jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:
Sensomotoryczny
dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego"
Schematów odruchów z nawykami motorycznymi
Schematów odruchów z motoryką intencjonalną
Sfery ruchowej i procesów poznawczych
Uśmiechnięta podopieczna z dyplomem po terapii MNRI wraz z mamą i terapeutką
Terapeutki z podopiecznymi trzymającymi dyplomy po terapii MNRI
Główna koncepcja programu

Koncepcja

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka.
Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:
Stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów
Przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi
Reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe
Pomagamy dzieciom i dorosłym

Komu pomoże metoda MNRI®

Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:
Uszkodzenie układu nerwowego
(w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
Opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
Autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
Trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
Przejawy zachowania agresywnego
Emocjonalna niestabilność
Problemy z koncentracją
Dokuczające lęki i fobie
Porażenie Mózgowe
Zaburzenia mowy
Zespół Downa
Epilepsja
FAS

Program MNRI® jest oficjalne wspierany ze strony poniższych instytucji:

Możliwości i Badania

Badania

Integracja odruchów proponuje wyjątkowe możliwości wsparcia procesu usprawniania poprzez aktywizację genetycznej pamięci o charakterze pierwotnego schematu ruchowego.

Aktualnie prowadzone badania

Obecnie prowadzone są badania wpływu metody MNRI® na mechanizmy plastyczności mózgu z wykorzystaniem najnowszej nieinwazyjnej technologii.

Instytut pracuje nas dalszym kreowaniem programów wykorzystujących zasoby motoryki, umożliwiających stabilniejsze, szybsze usprawnienia rozwoju ruchowego i poznawczego w nawet najbardziej poważnych przypadkach deficytów psychoruchowych.

dr Masgutova podopieczni i rodzice podczas turnusu MNRI
Turnusy rehabilitacyjne MNRI®

Rezultaty na turnusach rehabilitacyjnych

Metoda MNRI® i diagnoza odruchów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród specjalistów.

Znaczne rezultaty zostały osiągnięte w trakcie pracy z dziećmi na międzynarodowych turnusach rehabilitacyjnych dla osób z wyzwaniami rozwojowymi w Polsce, USA i Kanadzie, opartych na implikacji programu MNRI®.

Prawa Autorskie

Prawa Autorskie, Patenty i Znaki Towarowe Programów Metody MNRI®

Programy Metody MNRI® Dr Masgutovej są chronione i zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory przemysłowe

Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved