O metodzie

Metoda MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Program MNRI ® składa się z dwóch głównych aspektów

Diagnozy schematów pierwotnych ruchów i odruchów

Korekcji, usprawnienia i integracji układu ruchu pierwotnego

MNRI®

Przełomowa Terapia Neurologiczna MNRI®

“To największy postęp, jaki widziałem w jakiejkolwiek terapii neurologicznej oraz strukturalnej.”

Program MNRI®

Program MNRI® realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:

I

Sensomotoryczny – dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego”

I

Schematów odruchów z motoryką intencjonalną

I

Schematów odruchów z nawykami motorycznymi

I

Sfery ruchowej i procesów poznawczych

Koncepcja

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka. Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:

I

Stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów

I

Przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi

I

Reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe

Komu pomoże metoda MNRI®

Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

I

Uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)

I

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

I

Opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy

I

Autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera

I

Trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia

I

Przejawy zachowania agresywnego

I

Emocjonalna niestabilność

I

Problemy z koncentracją

I

Dokuczające lęki i fobie

I

Porażenie Mózgowe

I

Zaburzenia mowy

I

Zespół Downa

I

Epilepsja

I

FAS

Program MNRI® jest oficjalne wspierany ze strony poniższych instytucji:

Badania

Możliwości i badania

Integracja odruchów proponuje wyjątkowe możliwości wsparcia procesu usprawniania poprzez aktywizację genetycznej pamięci o charakterze pierwotnego schematu ruchowego.

Aktualnie prowadzone badania

Obecnie prowadzone są badania wpływu metody MNRI® na mechanizmy plastyczności mózgu z wykorzystaniem najnowszej nieinwazyjnej technologii.

Instytut pracuje nas dalszym kreowaniem programów wykorzystujących zasoby motoryki, umożliwiających stabilniejsze, szybsze usprawnienia rozwoju ruchowego i poznawczego w nawet najbardziej poważnych przypadkach deficytów psychoruchowych.

Rezultaty na turnusach rehabilitacyjnych

Metoda MNRI® i diagnoza odruchów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród specjalistów.

Znaczne rezultaty zostały osiągnięte w trakcie pracy z dziećmi na międzynarodowych turnusach rehabilitacyjnych dla osób z wyzwaniami rozwojowymi w Polsce, USA i Kanadzie, opartych na implikacji programu MNRI®.

Prawa Autorskie

Prawa Autorskie, Patenty i Znaki Towarowe Programów Metody MNRI®

Programy Metody MNRI® Dr Masgutovej są chronione i zastrzeżone u Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory przemysłowe

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej