Repatterning

Szkolenie Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Cena – 2084 zł

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych metodą S. Masgutowej jako ponowne kształtowanie, tworzenie schematu i integrację Odruchów jest większą częścią Metody MNRI®.

Wyniki badań klinicznych i obserwacji w ramach tego Programu pokazują wyjątkową skuteczność w stosowaniu procedur korekcyjnych w pracy z schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, w celu polepszenia jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Program szkolenia - Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna
 1. Początki naukowe Metody MNRI®
 2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym
 3. Podstawowe schematy odruchów
 4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
 5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:
   • sensoryczno-motoryczną integrację
   • dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”
   • koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej
   • eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje)
   • ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej
   • integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów
   • integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego
   • poprawę ogólnej dynamiki ruchowej

Przebieg kursu

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest na usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Dla poziomu pierwszego:

 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2

Dla poziomu drugiego:

 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • oraz 1 dodatkowy kurs

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej