Repatterning

MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Program MNRI® Repatterning i integracja odruchów jest sercem pracy Metody Masgutovej.

Cel Programu i schematy motoryczne odruchów

MNRI® Repatterning ma na celu precyzyjne określenie indywidualnych schematów motorycznych odruchów.

Każdy odruch reprezentuje jednostkę układu nerwowego, która pozwala nam używać naszego ciała dla równowagi i obrony. Każdy odruch przedstawia reakcje motoryczną zwrotną na określony, specyficzny bodziec.

Schematy odruchów są częścią naszego genetycznego i epigenetycznego dziedzictwa, przekazanego nam przez milenia, z pokolenia na pokolenie, wszystkie są zaprojektowane przez naturę, aby aktywować mechanizm obronny i ochronę. Odruchy pojawiają się w okresie prenatalnym i po urodzeniu, następnie rozwijają się i dojrzewają, aby w odpowiednim czasie być zintegrowane i podporządkowane kontrolowanej motoryce oraz wyższym funkcjom psychicznym.

Zaraz po urodzeniu kilka odruchów jest badanych jako część neurologicznej oceny noworodka.

Ocena odruchów proponowana przez Metodę Masgutovej w każdym okresie życia stanowi wyjątkową informację dotyczącą rodzaju oraz poziomu interwencji terapeutycznej oraz jest komunikatywnym narzędziem kontrolującym postępy.

Ocenę integracji schematów odruchów można wykorzystać do rozpoznania właściwości prawidłowego rozwoju oraz niedojrzałości funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego.

Jeśli podstawowy schemat odruchu odbiega od prawidłowego funkcjonowania, funkcje ochronne będą zagrożone, a cały system nerwowy człowieka będzie pod wpływem stresu.

Następnie rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy może być opóźniony lub nieprawidłowo ukierunkowany w rozwoju.

Praca terapeutyczna

W pracy terapeutycznej MNRI opracowujemy schematy odruchów i jego warianty, by zoptymalizować i polepszyć rozwój i wewnętrzne zasoby człowieka.

Zajmujemy się najwcześniejszymi etapami rozwoju odruchów w celu odtworzenia dokładnego schematu ruchowego odruchu od niemowlęcia, tak aby rezonował on z nieodłącznymi wzorami już obecnymi w mózgu. Ponownie łączymy, wzmacniamy i wspieramy mielinizację poprzez podstawowy układ nerwowy.

Dzięki naszej pracy, ćwiczeniom i technikom Programu MNRI tworzymy solidne podstawy dla dalszego rozwoju motorycznego, sensorycznego, emocjonalnego i poznawczego.

Założenia i efekty

Założeniem Programu MNRI® Repatterning i integracja odruchów jest usprawnianie zaburzonych schematów odruchów uniemożliwiających harmonijny rozwój integracji sensomotorycznej oraz motoryki kontrolowanej człowieka.

Efekty pracy z osobami z wyzwaniami w rozwoju psychomotorycznym jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie i ważność wykorzystywania właściwych technik korekcji dysfunkcji na poziomie motoryki pierwotnej i schematów odruchów.

Ukierunkowanie

Techniki programowe MNRI® Repatterning Integracja Schematów Odruchów są stosowane u pacjentów z różnymi wyzwaniami neurorozwojowymi i zalecane są w przypadkach:

  • Zporażenia mózgowego,
  • Zautyzmu,
  • Znadpobudliwości psychoruchowej,
  • Zzespołów genetycznych,
  • Ztrudności w nauce,
  • Zzaburzonej koncentracji uwagi i skupienia,
  • Zzaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
  • Zwystępowania lęków i fobii,
  • Zopóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
  • Zzaburzonego rozwoju mowy.
Z

Normalizacja prawidłowej dynamiki ruchowej

Z

Normalizacja prawidłowego napięcia mięśniowego

Z

Polepszenie jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej