Instruktorzy MNRI®

Instruktorzy MNRI®

Joanna Kowalewska

Joanna Kowalewska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000006 oraz MNRI-IW-#48-000006 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®.

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych

Kontakt
telefon: +48 607 699 179
e-mail: joanna.kow@wp.pl

Anna Krasowska

Anna Krasowska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000003 oraz MNRI-IW-#48-000003 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®.

Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych cz I I II
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Art-Kinezjologia

Kontakt
telefon: +48 606 707 186 oraz 46 874 88 88
e-mail: ana@cyberia.pl

Barbara Gilewska

Barbara Gilewska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

ONr licencji: MNRI-CS-#48-000005 oraz MNRI-IW-#48-000005 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich terapii dr Swietłany Masgutowej i pracuje nimi codziennie od 13 lat.

Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona. Od kilku lat Wolontariuszka w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym.

Obecnie wykładowca w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych w Bydgoszczy.

Mgr Barbara Gilewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych cz I i cz II
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych cz I
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Kontakt
telefon: +48 607 986 450
e-mail: spesbw@gmail.com

Małgorzata Koczyk

Małgorzata Koczyk

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: 

Mgr historii, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®-Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration.

Mgr Małgorzata Koczyk prowadzi zajęcia na Podyplomowym Uzupełniającym Studium Terapii Logopedycznej oraz na Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Mgr Małgorzata Koczyk ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Kontakt
telefon: +48 510 033 251
e-mail: koczyk.centrum@gmail.com

Elżbieta Cieplińska

Elżbieta Cieplińska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000004 oraz MNRI-IW-#48-000004 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”.

Mgr Elżbieta Cieplińska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Kontakt
telefon: +48 606 610 599
e-mail: e-cieplinska@o2.pl

Renata Chodyko

Renata Chodyko

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000011 oraz MNRI/CORE-A/2/15
ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Aktywnie pracuje nad redakcją artykułów i książek z zakresu programów MNRI®.

Mgr Renata Chodyko ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja odruchów narodzin i po porodowych

Kontakt
telefon: +48 602 326 109
e-mail: rchodyko@o2.pl

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000001 oraz MNRI-IW-#48-000001 ważne do SIERPNIA 2026 roku.

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeutą i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration.

Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Kontakt
telefon: +48 605 214 708
e-mail: oginia@poczta.onet.pl

Bernadetta Lis

Bernadetta Lis

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000002 oraz MNRI-IW-#48-000002 ważne do SIERPNIA 2026 roku.

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej.

Mgr Bernadetta Lis ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia taktylna część 1 i 2
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat

Kontakt
telefon: +48 502 389 937
e-mail: asto@home.pl

Teresa Busz

Teresa Busz

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000015 oraz MNRI-IW-#48-000008 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy- specjalista w Programach MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®.

Mgr Teresa Busz ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych poziom 1 i 2 
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia, MNRI® Parents Guide.

Kontakt
telefon: +48 507 157 459
e-mail: teresa.busz@masgu.com

Katarzyna Nowak - Wróblewska

Katarzyna Nowak - Wróblewska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI Core Specialist 19/18 oraz MNRI-IW-#48-000009 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, wykładowca, instruktor i licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

dr n. med. Katarzyna Nowak – Wróblewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:
MNRI®: Terapia NauroTaktylna

Kontakt
e-mail: katarzyna.nowak@masgu.com

Jakub Buraczewski

Jakub Buraczewski

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000013 oraz MNRI-IW-#48-000007 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Fizjoterapeuta, wieloletni współpracownik Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej. Certyfikowany terapeuta programów MNRI®. Ukończył szkolenie Terapii Manualnej B.Mulligan, terapii powięziowej FDM (Fascial Dystortion Model), Kinesiologytaping, Dotyku Dla Zdrowia, Original Play. Jako terapeuta MNRI® uczestniczył w turnusach rehabilitacyjnych w Polsce, USA, i Indonezji.

Jakub Buraczewski ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:
MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego (biomechanika ruchu pierwotnego) dr Masgutovej

Kontakt
e-mail:

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej