Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutovej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych

Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutovej.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Z

Uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania

Z

Aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej

Z

Optymalizacja ich rozwoju i uczenia się

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej