Edukacja MNRI®

Tytuły w programach MNRI®

Edukacja w ramach metody MNRI® umożliwia zdobycie następujących tytułów.

Certyfikowany Specjalista poziomu 1, 2, 3, 4 Programu MNRI®

Specjalista w Programach MNRI®

Instruktor w Programach MNRI®

Ścieżka edukacji MNRI®

Jeśli chcą Państwo uzyskać tytuł w ramach metody MNRI®, prosimy o zapoznanie się z poniższym schematem edukacji.

Poniższy schemat pozwoli Państwu zrozumieć w jak łatwy i przystępny dla każdego sposób można uzyskać każdy tytuł krok po kroku. Ponadto znajdziecie Państwo poniżej w pytaniach i odpowiedziach wszystkie najważniejsze informacje.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę o kontakt z koordynatorem ds. edukacji Teresą Busz drogą mailową: teresa.busz@masgu.com lub telefonicznie +48 507 157 459. Udzieli ona Państwu wyczerpującej informacji dotyczącej poziomów edukacji MNRI®.

Certyfikowany Specjalista Terapii Neurotaktylnej

 

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Neurotaktylna Terapia
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Dzieci z wyzwaniami, a integracja odruchów
  • Odruchy narodzin
  • Archetypy Rozwoju Ruchowego
 5. EGZAMIN z Terapii Neurotaktylnej

 

Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia terapii taktylnej jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie

Certyfikowany Specjalista Archetypów Rozwoju Ruchowego

 

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Archetypy Rozwoju Ruchowego
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy stałe
  • Odruchy ustno-twarzowe
  • Odruchy wzrokowo-słuchowe
  • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
  • Odruchy narodzin
 5. EGZAMIN z Archetypów

 

Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia archetypów rozwoju ruchowego jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Praca studium przypadku

Certyfikowany Specjalista Repatterningu i Integracji Schematów Odruchów

 

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Repatterning i Integracja Odruchów
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejętności
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 5. EGZAMIN z Repatterning i Integracja Odruchów = 30 odruchów

 

Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia Repatterning Odruchów tj.: Odruch Babińskiego, Odruch grzbietowy Galanta, Odruch Chwytny rąk jako superwizja instruktora
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Praca studium przypadku
 5. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

Certyfikowany Specjalista Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

 

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejnosci
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Hormony stresu a odruchy
  • Basal Ganglia – jadro podstawne
  • Odruchy w wodzie
  • Odruchy oddychania
  • Neurosensomotoryczne punkty
  • PTSD
  • Diagnozowanie 7 poziomów
  • Zaawansowane Odruchy
 5. EGZAMIN z Terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

 

Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

Certyfikowany Specjalista BAZOWY MNRI®

Zakończenie poziomu 4 edukacji wraz z wszystkimi egzaminami + ubezpieczenie

 

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Ukończenie poziomów 1, 2, 3, 4
 2. Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności podczas kursów MNRI®:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejętności
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Hormony stresu, a odruchy
  • Basal Ganglia – jadro podstawne
  • Odruchy w wodzie
  • Odruchy oddychania
  • Neurosensomotoryczne punkty
  • PTSD
  • Diagnozowanie 7 poziomów
  • Zaawansowane Odruchy
  • Inne

 

Część praktyczna:
 1. Praca na turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne.
 3. MNRI® Mini Kliniki – wymagana umowa z LLC

Certyfikowany Instruktor w Programach MNRI®

Tylko na Zaproszenie Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej

 

Część teoretyczna:

Przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, potwierdzających jej kompetencje terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjne oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora.

Przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego, zawodowego bądź wydawniczego).

 

Część praktyczna:
 1. MNRI® Domowy Serwis – wymagana umowa z LLC
 2. Prowadzenie MNRI® kursów i szkoleń – wymagana umowa z LLC
 3. Prowadzenie dwudniowych szkoleń MNRI® dla rodziców
 4. Zaawansowane seminaria szkoleniowe MNRI®

Recertyfikacja

Recertyfikacja w systemie edukacji MNRI®

Wymagana forma kształcenia w Programach MNRI®, by lepiej zrozumieć i podnieść jakość swojej pracy z technikami Programów Metody MNRI®.

Szkolenie przypominające „Recertyfikacja” ma na celu uzupełnienie i utrwalenia wiadomości oraz doskonalenie nabytych już umiejętności rehabilitacyjno-terapeutycznych poznanych technik i Programów MNRI®.

$
Szkolenie skierowane jest do każdego, kto zapoznał się z Programami Metody dr S. Masgutovej, uczestniczył w danym kursie oraz nie upłynął mu 3-letni okres od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu i chce powtórzyć kurs/ szkolenie.
$
Szkolenie jest wymagane dla każdego Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® w okresach co trzy lata od ukończeniu poziomu „Bazowego Specjalisty MNRI®”.Wyborem Każdego Specjalisty MNRI® może być jeden nowy 3-dniowy kurs lub szkolenie, albo jeden z już odbytych kursów/szkoleń w przeszłości, który można wybierać jako kurs do „Recertyfikacji”.
Każda osoba, która bierze udział w szkoleniu recertyfikacyjnym otrzymuje dokument identyczny, jakby skończyła pełny kurs/ szkolenie.

Płatności za szkolenie recertyfikacyjne

1. Cena szkolenia Recertyfikacja to 60% kwoty bazowej szkolenia.

Szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty, jej wysokości zostaną przesłane drogą elektroniczną/e-mail na adres uczestnika wysyłającego formularz zgłoszeniowy.

2. Cena kursu Recertyfikacja obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, zorganizowanego przez Polski Międzynarodowy Instytut dr. S. Masgutovej, z siedzibą w Warszawie.

3. Po upływie 3 lat od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu MNRI® obowiązuje 100% płatności za udział w kursie tego samego Programu Metody MNRI® dr S. Masgutovej.

4. Udział w nowym kursie dla Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® dotyczy kwoty 100% płatności.

5. Zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, nie zmienia zaświadczeń/certyfikatów Instytutu w USA i wymaga udziału/edukacji w ramach kursów zorganizowanych przez Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA. By uzyskać zaświadczenie/ certyfikat Instytutu Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA należy dokonać dodatkowej opłaty wyrównującej opłatę kursu w Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA.

6. Nie przewidujemy trybu „przypominającego” o Recertyfikacji kursu Programu.

FAQ, pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania