Terapia Neurotaktylna

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej.

Na czym polega Terapia Neurotaktylna?

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do centralnego układu nerwowego, a konkretnie do mózgu.

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała. Działa jako bariera między naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym, chroniąc nas przed intensywnymi bodźcami, m.in – temperaturą, bólem, patologicznymi drobnoustrojami i wirusami. Jest także źródłem integracji dotykowo-sensorycznej.

Skóra to najbardziej podstawowy organ zmysłu w naszych ciałach.

Nasz system dotykowy zawiera m.in. 11 różnych typów receptorów, które wnoszą do naszego ciała wiele różnych informacji. Nasze receptory wprowadzają informacje do ośrodkowego układu nerwowego poprzez ścieżki, które organizują odruchy i wyższe wzorce nerwów (świadomie kontrolowane), wykrywając, czy wejście jest bezpieczne.

Kiedy układ dotykowy jest nadreaktywny lub nie reaguje na dane wejściowe, informacja dostarczana do centralnego układu nerwowego jest przetwarzana jako stres.

W rezultacie reakcja mózgu na wejściu może być nieprawidłowa.

Założenia Terapii Neurotaktylnej

Głównymi założeniami terapii MNRI® NeuroTaktylnej są wzmocnienie jak również wytworzenie świadomości kinestetycznej ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez aktywizację zmysłu dotyku i propriocepcji ukierunkowanej na neurologiczne jej aspekty – receptory, dermatomy skóry, związki z kołami odruchowymi i ich funkcjami.

Cel Terapii Neurotaktylnej

Celem programu MNRI® Terapia Neurotaktylna jest normalizacja ogólnej wrażliwości.

Pomaga to zmniejszyć lub wyeliminować dotykową defensywność lub niewystarczającą wrażliwość na dane sensoryczne. Uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśni, organizuje dotykowy odbiór bodźców, ponieważ łączy się z naszym systemem sensorycznym.

Pozwala to zoptymalizować pracę układu nerwowego, w tym pobudza i stymuluje łańcuchy biomechaniczne kostno-mięśniowo-powięziowe do aktywności motoryki małej, średniej i dużej, kształtuje świadomość kinestetyczną, poprawia samopoczucie dotykowe, aktywizuje odruch więzi, stymuluje wyższe czynności poznawcze i stworza okazję do pozytywnej komunikacji społecznej z innymi.

Pochodzenie nazwy terapii

MNRI® Terapia Neurotaktylna pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy) oraz „tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotyku poprzez wykorzystanie naturalnych, neurofizjologicznych zasobów czuciowo-ruchowych organizmu.

Techniki pracy

MNRI® Terapia NeuroTaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i stawów z uwzględnieniem wszystkich powierzchni ciała oraz łańcuchów biomechanicznych kostno-mięśniowo-powięziowych.

Polega to na dostarczeniu kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych oraz sensoryczno-proprioceptywnych w szczególności dotykowych i proprioceptywnych w celu tworzenia i torowania spontanicznych, fizjologicznych reakcji adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie układu neurosensomotorycznego i neurorozwoju.

Aktywizacja ta wpływa na prawidłowy rozwój i integrację odruchów dynamicznych i posturalnych poprzez stymulowanie do prawidłowej pracy układu kostno-mięśniowo-powięziowego, układu hormonalnego i innych.

Aktywność ta jest niezbędną stymulacją dla ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ukierunkowanie

Praca stymulująco-terapeutyczna ukierunkowana jest na specyficzne właściwości rozwoju psychoruchowego charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń.

Dzięki ogromnej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:

  • Zporażenia mózgowego,
  • Zautyzmu,
  • Znadpobudliwości psychoruchowej,
  • Zwystępowania lęków i fobii,
  • Zzaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
  • Ztrudności w nauce,
  • Zopóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
  • Zzaburzonego rozwoju mowy.
Z
Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.
Z
Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.
Z
Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej