Szkolenia i kursy MNRI®

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

O Archetypach rozwoju ruchowego​

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego.

Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Cennik - wymagania wstępne - program

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

Czas trwania: 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
 Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie:
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 1)
  • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (część 2)
  • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
Cena: 1630 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

Cele kursu

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

Wykorzystanie terapii

Metoda Archetypy rozwoju ruchowego jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
Porażeniami mózgowymi
Nadpobudliwością psychoruchową
Autyzmem
Trudnościami w nauce, dysleksją
Zachowaniami agresywnymi
ADHD, ADD
Lękami i fobiami
Zaburzeniami mowy
Opóźnieniami w rozwoju umysłowym
Zaburzeniami integracji sensorycznej
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​

Dla kogo jest ten kurs?

Nasze szkolenie z archetypów rozwoju ruchowego jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia rozwoju sensorycznego i neurologicznego.
Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla:
Terapeutów
Rehabilitantów
Fizjoterapeutów
Logopedów
Psychologów
Nauczycieli
Masażystów
Rodziców
Osób pracujących nad wspomaganiem rozowju
SZKOLENIA I KURSY MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Szkolenie
MNRI® Terapia NeuroTaktylna​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​
Szkolenie
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved