Archetypy Rozwoju Ruchowego

Szkolenie Archetypy Rozwoju Ruchowego

Cena – 1630 zł

 

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego.

Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Program kursu - Archetypy Rozwoju Ruchowego
 1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
 2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
 3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
 4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
 5. Schematy ruchów archetypowych:
   • Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn
   • Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe
   • Wertykalny wyprost tułowia
   • Lateralne zgięcie i wyprost tułowia
   • Ruch homologiczny (obustronny)
   • Ruch homolateralny / jednostronny
   • Ruch kontralateralny / naprzemienny
   • Ruch intencjonalny / zamierzony
 6. Struktura schematu
 7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
 8. Zadania schematu
 9. Wpływ na rozwój odruchów
 10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące:
   • Modalność sensoryczna
   • Modalność sensoryczno-motoryczna
   • Modalność motoryczna

Przebieg kursu

Przebieg kursu: szkolenie trwa 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

 

 Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie:
 • Kurs MNRI® Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część 1 i 2 
 • Kurs MNRI® Terapia NeuroTaktylna

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej