Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Szkolenie Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Poziom I – 800 zł

Poziom II – 800 zł

MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Poziom 1
  1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
  2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana
  3. Odruchy a mechanizmy obronne
  4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona
  5. Motoryka i jej komponenty
  6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej
  7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
      • Odruch chwytny Robinsona
      • Odruch podciągania rąk
      • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
      • Odruch stopy Babińskiego
      • Odruch ochrony ścięgien stóp
      • Asymetryczny toniczny odruch szyi
      • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
      • Odruch więzi
Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Poziom 2
  1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
  2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
  3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
      • odruch chodu automatycznego Thomasa.
      • odruch pełzania Bauera
      • odruch Moro
      • odruch podparcia rąk
      • odruch Landaua
      • odruch wzlotu i lądowania
      • odruch orientacyjny Pawłowa
      • odruch prostowania tułowia
      • odruch Symetryczny toniczny szyi
      • odruch grzbietowy Galanta
      • odruch Pereza
      • odruch błędnikowy toniczny
  4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
  5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Przebieg kursów

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Neurotaktylna.

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej