Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Szkolenie MNRI Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Część I – 1700 zł

Część II – 1700 zł

MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Część 1
 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
 2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana
 3. Odruchy a mechanizmy obronne
 4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona
 5. Motoryka i jej komponenty
 6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej
 7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
   • Odruch chwytny Robinsona
   • Odruch podciągania rąk
   • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
   • Odruch stopy Babińskiego
   • Odruch ochrony ścięgien stóp
   • Asymetryczny toniczny odruch szyi
   • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
   • Odruch więzi
Program szkolenia - Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - Część 2
 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
   • odruch chodu automatycznego Thomasa.
   • odruch pełzania Bauera
   • odruch Moro
   • odruch podparcia rąk
   • odruch Landaua
   • odruch wzlotu i lądowania
   • odruch orientacyjny Pawłowa
   • odruch prostowania tułowia
   • odruch Symetryczny toniczny szyi
   • odruch grzbietowy Galanta
   • odruch Pereza
   • odruch błędnikowy toniczny
 4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Przebieg kursów

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

I

porażeniami mózgowymi

I

autyzmem

I

zachowaniami agresywnymi

I

lękami i fobiami

I

opóźnieniami w rozwoju umysłowym

I

nadpobudliwością psychoruchową

I

trudnościami w nauce, dysleksją

I

ADHD, ADD

I

zaburzeniami mowy

I

zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Neurotaktylna.

Szkolenia MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Szkolenie MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Czytaj więcej

Szkolenie MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej