Szkolenia i kursy MNRI®

MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​

MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

O integracji odruchów dynamicznych i posturalnych

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Program jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Cennik - wymagania wstępne - program

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​​ (część 1)

Czas trwania: 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie:
  • MNRI® Terapia Neurotaktylna
Cena: 1700 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​​ (część 2)

Czas trwania: 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie:
  • MNRI® Terapia Neurotaktylna
Cena: 1700 zł

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Cele kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Wykorzystanie terapii

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​​ jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
Porażeniami mózgowymi
Nadpobudliwością psychoruchową
Autyzmem
Trudnościami w nauce, dysleksją
Zachowaniami agresywnymi
ADHD, ADD
Lękami i fobiami
Zaburzeniami mowy
Opóźnieniami w rozwoju umysłowym
Zaburzeniami integracji sensorycznej
MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Dla kogo jest ten kurs?

Nasze szkolenie z integracja odruchów dynamicznych i posturalnych jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia rozwoju sensorycznego i neurologicznego.
Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla:
Terapeutów
Rehabilitantów
Fizjoterapeutów
Logopedów
Psychologów
Nauczycieli
Masażystów
Rodziców
Osób pracujących nad wspomaganiem rozowju
Szkolenia i kursy MNRI®

Pozostałe szkolenia MNRI®

Wszystkie szkolenia składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Szkolenie
MNRI® Terapia NeuroTaktylna​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych​
Szkolenie
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego​
Szkolenie
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych​
Szkolenie
MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved