Terapeuci

Terapeuci MNRI®

Terapeuci pracujący w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej

Joanna Rybacka

Joanna Rybacka

Terapeuta (Warszawa)

Starszy Specjalista w programach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/13/15.

Mgr fizjoterapii na wydziale Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Długoletni pracownik Międzynarodowego Instytutu Dr Svetlany Masgutovej (Wrocław, Warszawa). Terapeuta praktyk- specjalista w Programach MNRI- Masgutova Neurosensory-Motor Reflex Integration.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points

Teresa Busz

Teresa Busz

Instruktor, terapeuta (Warszawa)

Specjalista i instruktor w programach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/5/15 oraz MNRI-IL/6/15.

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy- specjalista w Programach MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych, poziom 1 i 2
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia
MNRI® Parents Guide

Katarzyna Nowak

Katarzyna Nowak

Terapeuta (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: MNRI Core Specialist 19/18

Mgr fizjoterapii, wykładowca, licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI®
MNRI®: Basal Ganglia Reflex Integration
MNRI®: Proprioceptive and Cognitive Integration
MNRI®: Reflex Integration and Dyslexia
MNRI®: Inegracja Ustno-Twarzowa, poziom 1 i 2
MNRI®: Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Reulator Points
MNRI®: Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery
MNRI®: Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych, poziom 1 i 2
MNRI®: Brain Gym
MNRI®: Integracja ukł. przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Terapia Taktylna
MNRI®: Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg dr Svietlany Masgutovej

MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points

Adriana Tatarczak

Adriana Tatarczak

Terapeuta (Warszawa)

Specjalista w programach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/8/15.

Mgr fizjoterapii, wykładowca, licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Integracja Odruchów Ukłądu Oddechowego
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Justyna Zyzało

Justyna Zyzało

Terapeuta (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Arteterapeuta, terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia Arteterapii oraz terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Terapeuta (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta Kinesio Taping® oraz programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie

Katarzyna Pawlicka

Katarzyna Pawlicka

Terapeuta (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich.

Ukończyła kursy wielu metod fizjoterapeutycznych w tym PNF, Terapii manualnej (Szkoła Niemiecka), anatomii palpacyjnej oraz dogoterapii. Jest trenerem personalnym metody Pilates. Terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu.

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów
MNRI®: NeuroStrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

Terapeuta (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z fizjoterapii w pediatrii na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Estera Brodowska

Estera Brodowska

Terapeuta (Wrocław)

Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/9/15.

Mgr fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Licencjonowany terapeuta programów MNRI®, prowadzi również terapie w środowisku wodnym. Pracownik Filii Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej we Wrocławiu. Bierze udział w turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych

Elżbieta Skiba

Elżbieta Skiba

Terapeuta (Wrocław)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii oraz hipoterapeuta, terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Hormony stresu
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych

Monika Kowalska

Monika Kowalska

Terapeuta (Wrocław)

Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/7/15.

Mgr fizjoterapii na wydziela Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Licencjonowany terapeuta w Programach MNRI® Masgutova Neurosensory-Motor Reflex Reflex Integration. Bierze udział w licznych turnusach w kraju i za granicą.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Katarzyna Waga

Katarzyna Waga

Terapeuta (Wrocław)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii oraz hipoterapeuta, terapeuta programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych

Współpraca

Specjaliści współpracujący z Instytutem

Jakub Buraczewski - (Bartoszyce)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/14/15 ważne do maja 2018 roku.

Fizjoterapeuta, wieloletni współpracownik Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej. Certyfikowany terapeuta programów MNRI®. Ukończył szkolenie Terapii Manualnej B.Mulligan, terapii powięziowej FDM (Fascial Dystortion Model), Kinesiologytaping, Dotyku Dla Zdrowia, Original Play. Jako terapeuta MNRI® uczestniczył w turnusach rehabilitacyjnych w Polsce, USA, i Indonezji.

Jakub Buraczewski ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym

Renata Chodyko - (Kętrzyn)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/11/15 oraz MNRI-IL/10/15 oraz MNRI/CORE-A/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Aktywnie pracuje nad redakcją artykułów i książek z zakresu programów MNRI®.

Mgr Renata Chodyko ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja odruchów narodzin i po porodowych

Elżbieta Cieplińska - (Gdańsk)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/4/15 oraz MNRI-IL/4/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Barbara Gilewska - (Białe Błota, Bydgoszcz)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/17/15 oraz MNRI-IL/5/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich terapii dr Swietłany Masgutowej i pracuje nimi codziennie od 13 lat. Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona. Od kilku lat Wolontariuszka w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym. Obecnie wykładowca w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych w Bydgoszczy.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym

Małgorzata Koczyk - (Gdańsk)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/6/15 oraz MNRI-IL/8/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr historii, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®-Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Małgorzata Koczyk prowadzi zajęcia na Podyplomowym Uzupełniającym Studium Terapii Logopedycznej oraz na Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym masażystą. Ukończyła szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej i „Original Play” wg dr Freda Donaldsona. Jest członkiem Stowarzyszenia „Promyczek” działającego na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Mgr Małgorzata Koczyk ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Joanna Kowalewska - (Wrocław)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/16/15 oraz MNRI-IL/7/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych.

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Anna Krasowska - (Łódź)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/3/15 oraz MNRI-IL/3/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do pracy z wykorzystaniem wszystkich technik w ramach programu MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego
MNRI®: Integracja odruchów narodzin
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points, Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia

 

Izabela Leonik-Buraczewska - (Bartoszyce)
Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/15/15 ważne do maja 2018 roku.

Fizjoterapeuta, wieloletni współpracownik Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej. Certyfikowany terapeuta programów MNRI®. Kinesiologytaping, ukończone szkolenia z Dotyku Dla Zdrowia, Original Play. Jako terapeuta MNRI® uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych w Polsce, USA, i Indonezji.

Izabela Leonik-Buraczewska ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym

Bernadetta Lis - (Wrocław)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/2/15 oraz MNRI-IL/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej.

Mgr Bernadetta Lis ma uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: Integracja układu proprioceptywnego

Danuta Miśniak - (Zgorzelec)
Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/10/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki opiekuńczej i terapeutyczne, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi.

Mgr Danuta Miśniak ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Karolina Niezgodzka-Banach - (Kraków)
Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/12/15 ważne do maja 2018 roku.

Magister fizjoterapii, wieloletni pracownik Międzynarodowego Instytutu dr. S. Masgutovej w Warszawie (2009-2014r). Certyfikowany terapeuta programów MNRI®, metody NDT Bobath oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. Jako terapeuta uczestniczyła w wielu turnusach rehabilitacyjnych wg programów MNRI® w Polsce, USA, Kanadzie i Indonezji.

Mgr Karolina Niezgodzka ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV

Beata Ogińska-Dutkiewicz - (Zielona Góra)
Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/1/15 oraz MNRI-IL/1/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeutą i instruktor programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz od wielu lat organizuje kolonie letnie oraz warsztaty m.in dla dzieci z trudnościami w nauce.

Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Ryszarda Zając - (Oława)
Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/18/15 ważne do maja 2018 roku.

Nauczyciel dyplomowany, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Ukończone szkolenia w Metodzie Warnkego i Biofeedbacku

Terapeuta MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Turnusy rehabilitacyjne

Terapeuci współpracujący na turnusach
dr Svetlany Masgutovej

Mirosława Dąbkowska
Nr licencji: MNRI-S1/11/2015 ważne do maja 2018 roku.

Warszawa

 

Paulina Gubarewicz
Nr licencji: MNRI-S1/19/2015 ważne do maja 2018 roku.

Koszalin

 

Barbara Wojas-Kloskowska
Nr licencji: MNRI-S1/12/2015 ważne do maja 2018 roku.

Kraków

 

Elżbieta Sowa
Warszawa

 

Beata Balcerzak
 

 

Joanna Antoniewska
 

 

Agnieszka Kuczys
 

 

Aneta Suchecka-Kempa