Terapeuci

Terapeuci MNRI®

Terapeuci pracujący w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej

Teresa Busz

Teresa Busz

Instruktor, terapeuta (Warszawa)

Specjalista i instruktor w programach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000015 oraz MNRI-IW-#48-000008 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy- specjalista w Programach MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych, poziom 1 i 2
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia
MNRI® Parents Guide

Katarzyna Nowak - Wróblewska

Katarzyna Nowak - Wróblewska

Instruktor, Terapeuta, Kierownik ds. badań naukowych i prac rozwojowych (Warszawa)

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®
Nr licencji: MNRI Core Specialist 19/18 oraz MNRI-IW-#48-000009 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, wykładowca, instruktor i licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Integracja Odruchów u Intronautów i Niemowląt®
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI®
MNRI®: Basal Ganglia Reflex Integration
MNRI®: Proprioceptive and Cognitive Integration
MNRI®: Reflex Integration and Dyslexia
MNRI®: Inegracja Ustno-Twarzowa, poziom 1 i 2
MNRI®: Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Reulator Points
MNRI®: Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery
MNRI®: Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych, poziom 1 i 2
MNRI®: Brain Gym
MNRI®: Integracja ukł. przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Terapia Taktylna
MNRI®: Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg dr Svietlany Masgutovej

MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points

Adriana Tatarczak

Adriana Tatarczak

Terapeuta (Warszawa)

Specjalista w programach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/8/15.

Mgr fizjoterapii, wykładowca, licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Integracja Odruchów Ukłądu Oddechowego
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Justyna Zyzało

Justyna Zyzało

Terapeuta (Warszawa)

Core-Specialist w programach MNRI®.
Nr: MNRI-CS-E-#48-000016

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Arteterapeuta, terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia Arteterapii oraz terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Terapeuta (Warszawa)

Core-Specialist w programach MNRI®.
Nr: MNRI-CS-E-#48-000015

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta Kinesio Taping® oraz programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie

Katarzyna Pawlicka

Katarzyna Pawlicka

Terapeuta (Warszawa)

Core-Specialist w programach MNRI®.
Nr: MNRI-CS-E-#48-000018

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich.

Ukończyła kursy wielu metod fizjoterapeutycznych w tym PNF, Terapii manualnej (Szkoła Niemiecka), anatomii palpacyjnej oraz dogoterapii. Jest trenerem personalnym metody Pilates. Terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu.

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów
MNRI®: NeuroStrukturalna Integracja Odruchów
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

Terapeuta (Warszawa)

Core-Specialist w programach MNRI®.
Nr: MNRI-CS-E-#48-000017

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z fizjoterapii w pediatrii na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego

MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery

Współpraca

Specjaliści współpracujący z Instytutem

Renata Chodyko - (Kętrzyn)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000011 oraz MNRI/CORE-A/2/15 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Aktywnie pracuje nad redakcją artykułów i książek z zakresu programów MNRI®.

Mgr Renata Chodyko ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja odruchów narodzin i po porodowych

Elżbieta Cieplińska - (Gdańsk)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000004 oraz MNRI-IW-#48-000004 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Barbara Gilewska - (Białe Błota, Bydgoszcz)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000005 oraz MNRI-IW-#48-000005 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich terapii dr Swietłany Masgutowej i pracuje nimi codziennie od 13 lat. Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona. Od kilku lat Wolontariuszka w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym. Obecnie wykładowca w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych w Bydgoszczy.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym

Małgorzata Koczyk - (Gdańsk)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/6/15 oraz MNRI-IL/8/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr historii, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®-Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Małgorzata Koczyk prowadzi zajęcia na Podyplomowym Uzupełniającym Studium Terapii Logopedycznej oraz na Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym masażystą. Ukończyła szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej i „Original Play” wg dr Freda Donaldsona. Jest członkiem Stowarzyszenia „Promyczek” działającego na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Mgr Małgorzata Koczyk ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Joanna Kowalewska - (Wrocław)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000006 oraz MNRI-IW-#48-000006 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr fizjoterapii, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych.

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Anna Krasowska - (Łódź)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000003 oraz MNRI-IW-#48-000003 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do pracy z wykorzystaniem wszystkich technik w ramach programu MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego
MNRI®: Integracja odruchów narodzin
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points, Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia

 

Bernadetta Lis - (Wrocław)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000002 oraz MNRI-IW-#48-000002 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej.

Mgr Bernadetta Lis ma uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
MNRI®: Breathing reflexes and Integration
MNRI®: Integracja układu proprioceptywnego

Estera Brodowska - (Wrocław)

Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CORE/9/15.

Mgr fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Licencjonowany terapeuta programów MNRI®, prowadzi również terapie w środowisku wodnym. Pracownik Filii Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej we Wrocławiu. Bierze udział w turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych

Danuta Miśniak - (Zgorzelec)

Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000010 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr pedagogiki opiekuńczej i terapeutyczne, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi.

Mgr Danuta Miśniak ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Karolina Niezgodzka-Banach - (Kraków)

Specjalista w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000007 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Magister fizjoterapii, wieloletni pracownik Międzynarodowego Instytutu dr. S. Masgutovej w Warszawie (2009-2014r). Certyfikowany terapeuta programów MNRI®, metody NDT Bobath oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. Jako terapeuta uczestniczyła w wielu turnusach rehabilitacyjnych wg programów MNRI® w Polsce, USA, Kanadzie i Indonezji.

Mgr Karolina Niezgodzka ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NauroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV

Beata Ogińska-Dutkiewicz - (Zielona Góra)

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®.
Nr licencji: MNRI-CS-#48-000001 oraz MNRI-IW-#48-000001 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeutą i instruktor programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz od wielu lat organizuje kolonie letnie oraz warsztaty m.in dla dzieci z trudnościami w nauce.

Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

Turnusy rehabilitacyjne

Licencjonowani Specjaliści Metody
dr Svetlany Masgutovej

Mirosława Dąbkowska

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000009 ważne do SIERPNIA 2023 roku.​

Warszawa

 

Paulina Gubarewicz
Nr licencji: MNRI-S1/19/2015 ważne do maja 2018 roku.

Koszalin

 

Barbara Wojas
Nr licencji: MNRI-S1/12/2015 ważne do maja 2018 roku.

Kraków

 

Elżbieta Sowa

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000007 ważne do sierpnia 2023

Warszawa – Wawer
tel: 601 598 008

 

Beata Balcerzak

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000006 ważne do sierpnia 2023

Siedlce 
tel: 608 209 703

 

Joanna Antoniewska
 

 

Agnieszka Kuczys

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000014 ważne do sierpnia 2023

Olsztyn

 

Aneta Suchecka-Kempa

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000016 ważne do sierpnia 2023

Lublin
tel: 501 300 278

Katarzyna Romakiewicz

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000005 ważne do sierpnia 2023

Żagań

 

Marta Lawendowska

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000008 ważne do sierpnia 2023

Węgorzewo

 

Izabela Dziedzińska

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000009 ważne do sierpnia 2023

Mierzno / k. Łodzi

 

Katarzyna Opęchowska

 Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000015 ważne do sierpnia 2023

Biskupiec

 

Łukasz Szczęk

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000019 ważne do sierpnia 2023

Józefosław
kontakt: 731-748-625

 

Katarzyna Staszczyk

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000023 ważne do września 2024

Warszawa
kontakt: 508-579-392 kasiastaszczyk19@gmail.com

 

Marta Sarwa

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000021 ważne do września 2024

Lublin
kontakt: 792-722-352 sarwa.marta31@gmail.com

 

Monika Frąckiewicz

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000022 ważne do września 2024

Bełchatów
kontakt: 669-676-454 monika.buchar@googlemail.com

 

Ewa Lubera

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000020 ważne do września 2024

Trzciana k. Mielca
kontakt: 601-666-957 elubera@op.pl

 

Monika Smaszcz

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000024 ważne do STYCZNIA 2025

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
kontakt: 507-154-790 mzaradna@gmail.com

 

Ewelina Michalak

Specjalista Terapii NeuroTaktylnej (Poziom 1)
Nr Licencji: MNRI-S1-#48-000026  ważne do PAŹDZIERNIKA 2025

GRALEWO
kontakt: 519-154-667,  kozakew@wp.pl

 

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej