Wspólnie tworzymy MNRI®

mgr Anna Kowalska

Terapeuta MNRI®

Informacje

Core-Specialist w programach MNRI®

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta Kinesio Taping® oraz programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Numer licencji: MNRI-CS-E-#48-000015
Licencja ważna do:

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

 • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 • MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
 • MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
 • MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved