Wspólnie tworzymy MNRI®

mgr Anna Krasowska

Terapeuta i instruktor MNRI®

Informacje

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Numer licencji: MNRI-CS-#48-000003
Licencja ważna do: sierpień 2028

Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do pracy z wykorzystaniem wszystkich technik w ramach programu MNRI®:

 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: Terapia NauroTaktylna
 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
 • MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
 • MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
 • MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego
 • MNRI®: Integracja odruchów narodzin
 • MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
 • MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji
 • MNRI®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
 • MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points, Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia

Uprawnienia edukacyjne MNRI®

Numer licencji: MNRI-IW-#48-000003
Licencja ważna do: sierpień 2026

Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

 • MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych cz I I II
 • MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
 • MNRI® Art-Kinezjologia
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved