Wspólnie tworzymy MNRI®

mgr Bernadetta Lis

Terapeuta i instruktor MNRI®

Informacje

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Numer licencji: MNRI-CS-#48-000002
Licencja ważna do: sierpień 2028

Mgr Bernadetta Lis ma uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
 • MNRI®: Breathing reflexes and Integration
 • MNRI®: Integracja układu proprioceptywnego

Uprawnienia edukacyjne MNRI®

Numer licencji: MNRI-IW-#48-000002
Licencja ważna do: sierpnia 2026

Mgr Bernadetta Lis ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2
 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna część 1 i 2
 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych
 • MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
 • MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved