Wspólnie tworzymy MNRI®

mgr Joanna Kowalewska

Terapeuta i instruktor MNRI®

Informacje

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Mgr fizjoterapii, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Numer licencji: MNRI-CS-#48-000006
Licencja ważna do: sierpień 2028

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: Terapia NauroTaktylna
 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

Uprawnienia edukacyjne MNRI®

Numer licencji: MNRI-IW-#48-000006
Licencja ważna do: sierpień 2026

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

 • MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI® Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI® Integracja schematów odruchów stałych
 • MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved