Wspólnie tworzymy MNRI®

mgr Justyna Zyzało

Terapeuta MNRI®

Informacje

Core-Specialist w programach MNRI®

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Arteterapeuta, terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Numer licencji: MNRI-CS-E-#48-000016
Licencja ważna do:

Posiada uprawnienia do prowadzenia Arteterapii oraz terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

 • MNRI® Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
 • MNRI® Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
 • MNRI® Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych
 • MNRI® Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI® Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie
 • MNRI® kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved