Wspólnie tworzymy MNRI®

Karolina Hornowska

Terapeuta MNRI®

Informacje

Specjalista w programach MNRI®

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Ukończyła kursy metod fizjoterapeutycznych : Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym, Masaż leczniczy, Podstawy treningu Mobility

Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

 • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI®: NeuroStrukturalna Integracja Odruchów
 • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
 • MNRI®: Hormony stresu i integracja odruchów
 • MNRI®: Integracja układu przedsionkowo – proprioceptywnego i rozwoju procesów poznawczych
 • MNRI®: Wprowadzenie do integracji odruchów w przypadku epilepsji
 • MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego
 • MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved