Wspólnie tworzymy MNRI®

Paulina Sobaniec

Terapeuta MNRI®

Informacje

Specjalista w programach MNRI®

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kursy metod fizjoterapeutycznych: SI diagnoza i terapia, metoda PNF

Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju.

Uprawnienia terapeutyczne MNRI®

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

  • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna
  • MNRI®: Terapia NeuroTaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów
  • MNRI®: NeuroStrukturalna Integracja Odruchów
  • MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  • MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego
  • MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych
  • MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
  • KRS: 0000260125
  • NIP: 5222814987
  • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved