Aktualności

Fakty – Terapia Taktylna

1 maj 2017

Koncepcja metody MNRI®: Terapia NeuroTaktylna została oparta na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego.

Autorka metody MNRI®, dr Svietlana Masgutova, wielokrotnie wykorzystywała elementy terapii taktylnej w pracy z ofiarami wojen i trzęsień ziemi – dziećmi i dorosłymi – katastrofie związanej z wybuchem radioaktywnej elektrowni w Czarnobylu (1986), wojnie w Baku, (1986-89) Izraelu (2005-6), największej wówczas na świecie katastrofie kolejowej w Rosji (1989) oraz z ofiarami tajfunu i tsunami na Filipinach (2014), dziećmi i dorosłymi, dotkniętymi tragedią na skutek strzelaniny w szkole w Newtown (Connecticut, USA, 2012) i wieloma innymi.

Kliknij przycisk „More”, aby dowiedzieć się więcej.

Dzięki wysokiej skuteczności metody dr Svietlana Masgutova zaczęła wykorzystywać Terapię Taktylną w pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi w celu wsparcia mechanizmów neuroplastyczności mózgu, a w przypadku dzieci i młodzieży uzdolnionej jako program antystresowy.

Wieloletnia praktyka stosowania programu MNRI® Terapii NeuroTaktylnej pokazuje, że systematyczne stosowanie technik, daje dobre wyniki w zakresie stymulacji, regulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, świadomości kinestetycznej, regulacji stanów stresowych.

Obecnie certyfikowani specjaliści MNRI® w różnych krajach uczą zawodowców i rodziców technik Terapii Taktylnej i osiągają pozytywne zmiany w neurorozwoju i uczeniu się .

   

  Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy), “tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotykowego poprzez wykorzystanie neurofizjologicznych zasobów czuciowo- ruchowych organizmu.

  Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu. Terapia może być stosowana samodzielnie, jako jedna z podstawowych technik terapii lub jako technika wspomagająca przy realizacji indywidualnego programu terapeutycznego wynikającego z diagnozy dziecka.

  Terapia Taktylna jest stosowana podczas turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z wyzwaniami rozwojowymi jak:

  • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
  • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
  • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
  • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
  • przejawy zachowania agresywnego
  • emocjonalna niestabilność
  • problemy z koncentracją
  • dokuczające lęki i fobie
  • porażenie Mózgowe
  • zaburzenia mowy
  • zespół Downa
  • epilepsja
  • FAS (wewnątrzpłodowe zatrucie alkoholowe)

    

   Bądź na bieżąco

   Najnowsze informacje

   Zmiany cen usług w 2022 r.

   Zmiany cen usług w 2022 r.

   Zmiany cen usług w 2022 r. Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w zakresie kosztów pracowniczych, eksploatacyjnych i organizacyjnych podjęliśmy decyzje o zwiększeniu cen za terapie i turnusy. Dotychczasowe ceny które staraliśmy utrzymać na niezmiennym poziomie nie...

   czytaj dalej
   Gratulacje dla Pani Doktor

   Gratulacje dla Pani Doktor

   Z okazji otwarcia MGSchool- Masgutova Graduate School for NeuroDevelopmental Sciences w imieniu Instruktorów i Specjalistów Metody MNRI w Polsce i całej społeczności rodzin znających, stosujących w życiu Metodę Masgutovej® składamy na Pani ręce najserdeczniejsze gratulacje oraz gorące życzenia jak najlepszego wykorzystania nowej przestrzeni dla dalszego rozwoju metody MNRI®, co pozwoli utrwalić wybitne w skali międzynarodowej osiągnięcia badawcze i dydaktyczne oraz zapewnią należną, bardzo wysoka pozycję w środowisku naukowo-terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjnym.

   czytaj dalej
   MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej