Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne w Mielnie

Wyjazdowy turnus rehabilitacyjny w Mielnie trwa łącznie 14 dni.

(Zapisy na 2021r. pod nr tel. 501-513-108)

 

Plan dnia przypomina program turnusów stacjonarnych i obejmuje 6 godzin terapii (50 min. każda).
Z

Terapia Neurostrukturalna

Z

Repatterning i Odruchy Dysfunkcjonalne i Patologiczna

Z

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Z

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Z

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Z

Terapia Neurotaktylna

Dodatkowo program turnusów obejmuje

Bardzo ważne jest, aby rodzic kontynuował pracę ze swoim dzieckiem po turnusie. Z tego względu zachęcamy aby rodzice/opiekunowie brali udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Aby zapewnić niezbędne narzędzia do samodzielnej pracy program turnusów obejmuje:

Z

Szkolenia i treningi dla rodziców

Z

Materiały edukacyjne

Z

Zestaw ćwiczeń / pracę domową

Harmonogram turnusu rehabilitacyjnego w Mielnie

*zapewniamy nocleg i wyżywienie dla uczestnika i opiekuna.

9

Przyjazd w niedziele wieczorem.

9

Od poniedziałku do soboty zajęcia terapeutyczne.

9

Niedziela jest dniem wolnym od zajęć.

9

Od poniedziałku do piątku trwają zajęcia.

9

Sobota po śniadaniu wyjazd.

Miejsce i rezerwacje

Turnus odbywa się w Mielno Holiday Apartments w Unieściu koło Koszalina przy ul. Generała Stanisława Maczka 34.

*zapewniamy nocleg i wyżywienie dla uczestnika i opiekuna.

www.mielnoholiday.pl

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej