Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne w Warszawie

Stacjonarne turnusy rehabilitacyjne w Warszawie trwają od poniedziałku do piątku.

Każdego dnia pacjent otrzymuje 6 godzin terapii
(50 min. każda).
Z

Terapia Neurostrukturalna

Z

Repatterning i Odruchy Dysfunkcjonalne i Patologiczna

Z

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Z

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Z

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Z

Terapia Neurotaktylna

Dodatkowo program turnusów obejmuje

Bardzo ważne jest, aby rodzic kontynuował pracę ze swoim dzieckiem po turnusie. Z tego względu zachęcamy aby rodzice/opiekunowie brali udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Aby zapewnić niezbędne narzędzia do samodzielnej pracy program turnusów obejmuje:

Z

Szkolenia i treningi dla rodziców

Z

Materiały edukacyjne

Z

Zestaw ćwiczeń / pracę domową

Instytut czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30

*nocleg i wyżywienie we własnym zakresie

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej